Васил Божков обяви официално намеренията си относно ситуацията в ЦСКА. Бизнесменът посредством представителя си Цветомир Найденов е изпратил писмо до настоящия изпълнителен директор на ПФК ЦСКА АД Александър Тодоров и синдик Дора Милева.

В него се казва, че "представляваното от мен дружество има намерение да обезпечи и финансира изпълнението на оздравителен план при вариант на сериозна редукция и разсрочване на задълженията към кредиторите, който да бъде предложен от вас в срока, предвиден в Търговския закон."

Писмото е изпратено от изпълнителния директор на дружеството ФК ЦСКА - София ЕАД Цветомир Найденов, който е движещата сила около Васил Божков в делата с "червените". ФК ЦСКА - София ЕАД няма правна легитимация за предлагане на оздравителен план и поради тази причина от дружеството се обръщат към изпълнителния директор и синдика на ПФК ЦСКА.

*Документите са от "Топспорт"