Парламентарният контрол е формален, неефикасен и недостатъчен. В сегашния си вид той е повече празна петъчна говорилня, отколкото механизъм за прозрачност и отчетност на властта.
Това твърди вторият мониторингов доклад на Института за модерна политика за функционирането на парламента от гледище на принципите на добро управление и гражданските права. Той обхваща тримесечието от ноември 2009 г. до февруари 2010 г. и ще бъде представен на 18 март.<br /> <br /> Авторите препоръчват да се въведе т.нар. &bdquo;блиц&quot; парламентарен контрол, като &bdquo;бърза писта&quot; за задаване на нетърпящи отлагане въпроси към министрите. Например, определен пленарен ден да се отдели половин час за кратки отговори до 5 минути от страна на министрите на писмени въпроси от народни представители, зададени най-късно 24 часа по-рано. Такава практика е позната в германаския Бундестаг и други националния парламенти в ЕС.<br /> <br /> Според мониторинговия доклад ставаме свидетели на динамична промяна в позициите на правителственото мнозинство и излъченото от него правителство по важни управленски теми. Това най-често е резултат от лошо формулирани политики и от липса на пълноценен диалог със засегнатите от дадена мярка или закон обществени групи. Опасността е, тази тенденция да прерасне в неспособност за осъществяване на важни за страната реформи. Тази опасност се усилва и от очерталия се хроничен дефицит на компетентност, от липсата на ясна законодателна и управленска стратегия и на последователна политическа воля, твърдят политолозите.<br /> <br /> Техните перпоръки са правителственото мнозинство да престане да работи на парче и да представи на обществеността конкретен пакет от реформаторски и антикризисни мерки в сферата на икономиката, социалната политика и здравеопазването, които да бъдат подложени на пълноценно обществено обсъждане с работодателите, синдикатите и заинтересованите социални групи.<br /> <br /> Половината закони, прети от&nbsp;парламента са&nbsp;в &bdquo;сивия&quot; сектор, установяват авторите, ръководени от бившия депутат юристът Борислав Цеков.<br /> <br /> За оценка на законодателството Институтът за модерна политика е въвел следната класификация: а) &bdquo;прозрачно законодателство&quot; - което отговаря на европейските стандарти и гарантира правата на гражданите и свободата на икономиката; б) &bdquo;сиво законодателство&quot; - което урежда частни, корпоративни и лични интереси на отделни депутати и свързани с тях лица или въвеждат прекомерни регулации в ущърб на свободата на стопанската инициатива и гражданските права; в) &bdquo;черно законодателство&quot; - което създава корупционни предпоставки и уврежда значими обществени интереси.<br /> <br /> Според авторите на доклада повече от половината&nbsp;закони&nbsp;на този парламент са в зоната на &bdquo;сивото законодателство&quot;. Най-ярки примери за това са законопроектите, с които се засягат основни права и свободи на гражданите - промените в Закона за събранията, митингите и манифестациите; промените в НПК и в Закона за електронните съобщения и др. В зоната на &bdquo;сивото законодателство&quot; са и редица законопроекти, които засягат принципите на добро управление - например, промените в Закона за лечебните заведения, Законопроектът за развитието на академичния състав, промените в Закона за генетично модифицирани организми, в Закона за радиото и телевизията; в Закона за физическото възпитание и спорта, в Закона за занаятите и др. /БЛИЦ<br /> <br />