Своето мнение по споровете около промяната на параметрите на Бюджет 2013 изказа и един от експертите, който преди 25 години бе безспорен авторитет в икономическите анализи - Иван Ангелов.
По-високият бюджетен дефицит през тази и следващите 2-3 години е цената, която трябва да се плати за икономическа, социална и политическа стабилизация, за спечелване доверието на хората, твърди проф. Ангелов пред &ldquo;Търговски вестник&rdquo;. <br /> <br /> Според професора България е най-бедната в ЕС е между страните с най-нисък бюджетен дефицит и с рекордно нисък публичен дълг. Тези номинални показатели по дефицита и дълга можеха да се приемат като управленско постижение, с което да се гордеем, само ако бяхме между най-добрите страни по икономически растеж, заетост, доходи, висока продължителност на живота.<br /> <br /> Ние обаче не сме такива, продължава анализа си Иван Ангелов. Плащаме с оскотяващата си бедност за ниския бюджетен дефицит и ниската задлъжнялост. И непонятно защо някои политици се гордеят с това!<br /> <br /> Сегашното правителство постъпи правилно с актуализацията на бюджета, оставен ни за спомен от Симеон Дянков. Отказът от актуализация би означавал одобряване на бюджетната политика на тази странна личност, която има наглостта сега да ни поучава от страниците на &quot;Уострийт Джърнъл&quot;, след като беше изгонен от България. <br /> <br /> Освен това, достатъчно е да напомня, че за първото полугодие бюджетът е изпълнен по приходите на 42,6%, а ни предстои още по-трудно второ полугодие. Следователно, Дянковият бюджет е неизпълним в този си вид, заключава Иван Ангелов. /БЛИЦ<br /> <br />