"При сложна криза институциите имат нужда от много повече координация, обмен на информация, ситуационно планиране. Централен орган, и по нашия Закон за националната сигурност, си остава Съветът по сигурността, който се ръководи от премиера".

Това каза пред БНР Велизар Шаламанов, експерт по национална сигурност на ДБ, бивш военен министър, работил в централата на НАТО.

Според него страни от Югоизточна Европа с нерешени проблеми в сферата на сигурността се опитват да ги прехвърлят в контекста на един въпрос с по-голяма степен на важност - консолидация на евроаталнтическата общност.

"Затова страни като Унгария, Хърватска, Турция реагират срещу членството на Финландия и Швеция в НАТО. След дълги години на неутралитет Швеция и Финландия показват, че единствената гаранция за сигурност и стабилност е членство в НАТО. От години НАТО е и режим за отбрана, за решение на трудни ситуации. Югоизточна Европа е най-уязвимата част в обхвата на НАТО".

Експертът подчерта, че войната ще продължи немалко време и все повече прилича на война на изтощението:

"Украйна ще продължи да получава подкрепата от свободния свят, за да се защитава. Рано или късно това ще е свързано с ремонт, поддръжка на техниката. България е и географски, и технологично близо, за да окаже тази помощ. 

Тече и процес на научаване на уроци, на революция във военното дело, което е от полза и за България - интеграция на съществуващи платформи, на нови технологии".