Дойде ли пак времето на „За бога, братя, не купувайте”?
<em>Предлагам новото звено за мониторинг на цените на хранителните продукти, така шумно рекламирано от земеделския министър Мирослав Найденов, да носи наименованието БОРЦЕН или &bdquo;Борба с цените&rdquo;. Въпреки че не съм единственият, който е убеден в безсмислието на подобно начинание и в нулевия ефект от неговата дейност. </em><br /> <br /> По замисъл мониторингът или иначе казано наблюдението много ми напомня на длъжността &bdquo;Дирекция по изгряване на слънцето (зона изток)&rdquo;. Организаторите на подобно мониторингово звено не смеят и зъб да обелят за простата истина &ndash; в условията на пазарна икономика на държава-член на ЕС и дума не може да става за някакво държавно влияние или контрол върху цените. Ако някъде по веригата между производителя и потребителя на една стока има т.нар. картелно споразумение за цените &ndash; за това си има Комисия за защита на конкуренцията, стокови борси, както и цяла Държавна комисия по стоковите борси и тържища. Ако пък само трябва да се наблюдават и анализират цените &ndash; за това си има Национален статистически институт. По самите министерства е пълно с институти, секции и звена (да не говорим за браншовите организации) които са напълно наясно с цените и техния ръст. Не е ясно тогава какви функции ще изпълнява БОРЦЕН и най-важното &ndash; до какви практически резултати може да доведе. Още повече, че повишаването на цените на храните е световна тенденция.<br /> <br /> Ясно е обаче, че тази скоропостижно мъртвородена и безсмислена идея дойде в мига, в който социологическа агенция обяви, че 80 на сто от хората виждат като първи проблем повишаването на цените. И министър Найденов даде ярък пример: &bdquo;Изкупната цена на млякото е 70 ст. А килограм кашкавал &ndash; 16 лева. Има нещо нередно.&rdquo; Отговорът е много прост &ndash; ако цената от 16 лева рязко надвишава средната цена на кашкавала, няма кой да го купува и търговецът ще загуби или ще я намали. Ако всичкият кашкавал е на тази цена &ndash; значи това е равновесната точка на пазара и достатъчно хора са готови да я платят. Ако не са готови &ndash; потреблението спада и цените намаляват. <br /> <br /> В това е магията на пазара &ndash; саморегулацията на цените. Когато скочат непазарно високо, потреблението само ги връща на нормалните им нива. <br /> Само за пример &ndash; от новините стана ясно, че пловдивските таксиджии намалили (!) цените на превозите с цели 20 на сто с цел привличане на клиенти. Без БОРЦЕН или някаква административна регулация. <br /> <br /> Останалото е показен ПР, че нещо се предприема за успокояване на масовото недоволство без реално да се върши каквото и да е. Според икономиста проф. Гарабед Минасян няма и никога не е имало лесни икономически решения за сложни икономически проблеми. А растежът на цените е сред най-сложните. Преди 20-ина години без всякакви специализирани звена и анализи, тогавашният премиер Димитър Попов произнесе сакралната молба: &bdquo;За Бога, братя, не купувайте&rdquo;. Ей от това разбира пазарът.<br /> <br /> <strong>ЕВГЕНИ&nbsp;ПЕТРОВ</strong><br /> <br /> <em>За сведение на министър Мирослав Найденов</em><br /> <br /> <u>ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА</u><br /> <br /> <strong>Мисия на комисията</strong><br /> <br /> Създаване на условия за укрепване и развитие на национална система от центрове за търговия на едро с хранителни продукти и гарантиране на нормалното и прозрачно функциониране на стоковия пазар на едро в България. <br /> <br /> <strong>Стратегически цели на ДКСБТ:</strong><br /> <br /> 1.Създаване на условия за изграждане на функциониращ висококонкурентен пазар на хранителни продукти; <br /> 2.Осигуряване предпоставки за постигане на прозрачност в дейността на стоковите борси и стоковите тържища и на формираните цени на едро за хранителни продукти; <br /> 3.Предприемане на мерки за недопускане на нелегални и незаконно функциониращи обекти за търговия на едро с хранителните продукти; <br /> 4.Предприемане на мерки за ограничаване на достъпа до пазара на незаконни производства и незаконно внесени хранителни продукти; <br /> 5.Разясняване на принципите на действия на конкурентния пазар; <br /> 6.Информиране на компетентните органи за текущите промени в движението на цените на основните хранителни продукти; <br /> 7.Повишаване на събираемостта на неизплатените парични задължения; <br /> 8.Облекчаване на някои от съществуващите разрешителни режими и преминаването им към регистрационни (проектозакон за изменение и допълнение на ЗСБТ); <br /> 9.Дейности по въвеждане на елементи на електронно правителство в ДКСБТ.<br />