Почти 150 студенти от Шумен ще се включат в курсовете по начална военна подготовка в периода от юли до септември тази година. Това каза министърът на отбраната Ангел Найденов при посещението му в Шуменския гарнизон след провеждане на изнесено заседание на Министерския съвет във Варна.
По време на среща с командването на трите военни формирования, разположени в района, министър Найденов обсъди с тях въпроси, свързани с оптимизиране на условията за окомплектоване с резервисти, попълването на вакантните длъжности във формированията и възможните форми за работа на академичния състав във факултет &quot;Артилерия, ПВО и КИС&quot; на Националния военен университет &quot;Васил Левски&quot;.<br /> <br /> По-късно министърът на отбраната се срещна с членовете на военнопатриотичните съюзи от Шумен, Русе, Търговище и Разград и със студенти от университетите в Шумен. &quot;Днес с решение на правителството беше одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, с който разширяваме социалните права на членовете на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите&quot;, каза министър Найденов и допълни, че очаква неговото приемане от Народното събрание до края на месец юли. <br /> <br /> Той разясни, че проектозаконът предвижда разширяване на правата на военноинвалидите с 50% и повече инвалидност за ползване на безплатни лекарства по списък, безплатно пътуване на придружителите на военноинвалиди с 90% и повече инвалидност и облекчения при прием във висшите учебни заведения. Министър Найденов уточни, че представителите на останалите военнопатриотични съюзи също ще придобият допълнителни социални права чрез актуализация на съществуващите наредби, свързани с облекчен достъп и условия на ползване на военнопочивните домове и военните здравни и санаториални заведения. <br /> <br /> &quot;Радвам се, че успяхме да старираме началното военно обучение, с което можем да постигнем по-високо ниво на военнопатриотичното възпитание и да дадем на младите хора познания за българските Въоръжени сили, националната сигурност и действията при кризи&quot;, каза министърът на отбраната и изрази надежда, че част от тези студенти ще свържат трайно живота си с армията. <br /> <br /> По време на срещата беше представен пилотният проект за начално военно обучение, който се организира от Националния военен университет &quot;Васил Левски&quot;. Министър Найденов съобщи, че близо 150 студенти от Шумен ще се включат в курсовете по начална военна подготовка в периода от юли до септември тази година. <br /> <br /> В отговор на журналистически въпроси министърът на отбраната заяви, че в рамките на провеждащия се Стратегически преглед на Въоръжените сили няма предложение или аргумент за закриване, съкращаване или намаляване на състава на военните формирования в гарнизон Шумен. Той коментира и възможностите за освобождаване от имоти с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. &quot;Трябва да бъде намерен разумният баланс между очакванията на държавните и общински структури и тези на министерството&quot;, каза министър Найденов и поясни, че приходите от продажбата на имоти са необходими за основни дейности в армията. <br /> <br /> <br /> <br />