Изразът „Те ти, булка, Спасовден!“ се използва, когато нещо се е случило внезапно, изненадващо и е сварило човек неподготвен. Но кой знае за каква булка става въпрос?
<i>&bdquo;Те ти, булка, Спасовден&ldquo; е краят на българска еротична народна приказка, която днес сигурно знаят само шепа много възрастни български баби, пръснати по селата. И рядко я разказват, защото е срамотна.<br /> </i><br /> &bdquo;Имало едно време една мома с голема кукувица (кукувица &ndash; диал. - вагина). Толко й била голема кукувицата, че одила да пика на Шърбановата воденица и млела брашно за цел Лом. Ама като поотрасла, се молила на баща си да оди да й дири мъж да се жени. Рекла му:<br /> <i>- Ако ми не намериш мъж да се оженим, че да си откинем едно влакно от кукувицата и че се обесим на ньего!<br /> </i><br /> И бащата й, като всеки баща, се много наскърбил и тръгнал по света да дири за дъщерата си курец. Тръгнал е от Сирната неделя и е одил през целите пости. Навръх Великден стигнал до един мост нади Дунава. Ама не било мост, ами било на един овчар ку..ца. Като пасъл овците, пущил си го напреко Дунава &ndash; да се не издават като одат да пасат трева у Влашко. И млого му се молил бащата и му казал:<br /> <br /> <i>- Ей, момче, така и така, - ела да ми отървеш чедото, що инак че си откине едно влакно от кукувицата и че се обеси.<br /> </i><br /> Оня, овчара, се съгласил и рекъл:<br /> <i>- Щом е такава работата, нема к&rsquo;во!<br /> </i><br /> Отишли они и на третия ден на Великден почнала сватбата. У четвъртък правили Замески (обред, при който се замесва тестото за сватбения хляб), като кво си му е адета, месили леб и готвили гозби за сватбарете. У петък почнали да викат: &bdquo;Их-ху-ху-ууу!&ldquo; - из цел Лом и най-много у Боруна, що момата била борунчанка. У събота почнали да играят ръченица у момчето и &bdquo;на ситно&ldquo; (местен танц, известен с името &bdquo;ситната&ldquo;) стигнали у неделя у момата, та посленке ги водили у черква да ги венчаат. Венчали ги и седнали на момчето у двора сватбарете да се веселат. Ама момчето било сиромах и немало маса и си пущило ку..ца като трапеза, да турат отозгоре гозбите и лебовете. Нали требвало сватбарите да гулеят и да ядят. Седнали они като кво си требва, а на челото на трапезата - на главата на ку..еца демек, седнал попа.<br /> <br /> Обаче като довели булката и младоженека като погледнал и като му рипнал ку..ца &ndash; и трапезата се дигнала у небесата. А на върха бил попа и се молел: &bdquo;Господи, спаси ме!&ldquo; И се носил у небеси и се кръстел, и се реял, и све се на Бога молел да го отърве. Четиресе дена! На четиресетия ден Господ дал благослов момчето да си узапти силата и попа се спасил. В памет на това, че Господ му дал спасение, попът кръстил тоя ден Спасовден. И понеже попът като паднал, бил казал на момата с големата кукуля: &ldquo;Те ти, булка, Спасовден!&ldquo; - оттогава останало да се вика тая дума кога некой се отърве от големо премеждие, кое Господ му дава изневиделица. Оттогава е останало като памет и закон хората да се не женат по Велики пости, що тогава бил одил бащата на момата с големата кукуля да си дири зет. Великден е останало да бъде дена велик, кога тъстът си е намерил зет. Апа Спасовден се тачи, за да се помни кога четиресе дена попът се е носил у небесата нади Лом и кога с Божия сила се е спасил. Големи празници, памет голема&ldquo;.<br /> <br /> <br /> <span style="color: #993300"><b>Народът го свързва с култа към мъртвите</b></span><br /> <br /> 40 дни след ВЕЛИКДЕН е християнският празник Възнесение Господне с народно название Спасовден. Пада се винаги в четвъртък. В народния календар Спасовден се свързва до голяма степен с култа към мъртвите. Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода до Велики четвъртък. Това определя спазването на Спасовската, или черешовата, ЗАДУШНИЦА. Или в сряда привечер, или на самия празник жените отиват на гробища. На места в Североизточна България палят огньове по гробовете или ги заливат с вода практика, която вероятно има връзка с магическите действия за измолване на дъжд. На Спасовден почти навсякъде се прави голямо хоро. Разпространено е и вярването, че на този ден идват русалиите. Смята се, че в нощта срещу празника разцъфтява цветето росен, което е лековито и затова болните отиват на поляната, където расте, със зелена глинена паница, вино и погача. Ако на сутринта в паницата с вода има цветче от храста, се вярва, че ще настъпи оздравяване; сухата шумка или пръст вещаят болест и смърт. Виното и погачата се оставят на поляната, а от водата се пие до 40 дена.