Слухът е много чувствителен механизъм. Той понякога реагира на най-незначителните изменения - било то в организма или от външните въздействия.
Вашето писмо ни даде основание да се обърнем към специалистите, като ги помолим да съставят списък на най-честите причини за понижаване на слуха. Предлагаме го на вас и на нашите читатели.<br /> <br /> На първо място специалистите поставят възрастта. Но първо да отбележим, че голям брой деца страдат от нарушен слух. Едни от тях се появяват глухи на този свят. Други губят слуха си още през първата година от живота си. А причините са много: недоносеност, родова травма, инфекциозни заболявания на майката и бебето и т.н. Но 50 на сто от всички нарушения на слуха носят наследствен характер.<br /> <br /> И все пак, най-внушителният брой болни с нарушен слух са възрастните хора. Ако на 45-годишна възраст 17 на сто от хората изпитват проблеми със слуха, то след 65 години този процент нараства на 35.<br /> <br /> Възрастовите изменения на слуховия орган обхващат всички негови части - външното ухо, слуховия проход, тъпанчето, ушния лабиринт. Ушната мида изтънява, става рехава. Слуховият проход се стеснява, а понякога дори изцяло се прегъва, което затруднява постъпването на звуковите вълни.<br /> <br /> Тъпанчето (барабанната мембрана) при старите хора се удебелява и помътнява. Системата костички в средното ухо се превръщат в трудноподвижни, а ставите между тях функционират трудно.<br /> <br /> Основна причина обаче за понижаване слуха при възрастните хора са измененията в звуково-възприемащия апарат. В резултат на това се нарушава функцията на слуховия нерв, определени изменения възникват и в кората на главния мозък.<br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><i>Специалистите съветват<br /> </i></u></span><span style="color: #800000"><u><b><br /> Поне веднъж годишно проверявайте състоянието на слуха си.</b></u></span><br /> <br /> При появяване на първите тревожни симптоми на нарушен слух незабавно посетете специалист.<br /> <br /> Бъдете внимателни, когато опитвате да изчистите ухото от натрупаната ушна кал. Не човъркайте ухото си с каквото ви попадне. Най-добре е да се доверите на специалист, той професионално ще се справи с това.<br /> <br /> Не пренапрягайте слуха си със силна музика. Дозирайте акустичното натоварване. Оптималният вариант - ако слушате плеър един час, следващия час си починете. През това време слуховата система ще успее да се възстанови.<br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><b>Травмите, лекарствата и шумът също го съсипват<br /> </b></u></span><br /> Стигнахме до травмите и лекарствата. Първо за травмите: към тях можем да отнесем и такава травма, която е получена при неумело използване на клечките за почистване ушите от ушната кал. <br /> <br /> Те като нищо могат да увредят вътрешното ухо. А също и попадането на вода в ушите на плувците. <br /> <br /> Понижаването на слуха при това заболяване е свързано с натрупване на голямо количество течности зад тъпанчето.<br /> <br /> Сега за лекарствата. И при децата, и при възрастните пагубно влияние оказват т.нар. ототоксични антибиотици, някои диуретици и нестероидни противовъзпалителни препарати. Затова те трябва да се предписват с голяма предпазливост.<br /> <br /> На слуха неминуемо въздействат резките вибрации и шумове, дразнещите и пренапрягащи звуковъзприемащи апарати. Особено при жителите на големите градове. В рисковата група попадат и работещите при голям шум - миньори, строителни работници и такива в машиностроителните цехове. Това са професионални нарушения на слуха.<br /> <br /> Любителите на плеърите също увреждат слуха си. При това подрастващите не забелязват как постепенно се понижава слухът им при това продължително въздействие. То превишава 85 децибела - такива децибели има и прахосмукачката. Последствията от всичко това могат да бъдат необратими.<br /> <br /> Ако повишите звука с 3 децибела, безопасният период за неговото въздействие се съкращава двойно.<br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><b>Степените на увреда<br /> </b></u></span><br /> Диагностиката на слабочуващите е много фина задача. Навремето проверяваха силата на слуха с шепот от далечно разстояние. Сега обаче съществуват нови диагностични методи. Много повече информация за степента и тежестта на заболяването лекарите получават, като използват аудиометрията. Слухът се изследва с помощта на специални наушници, в които се подават звукови сигнали с различна интензивност и честота. Има още една, по-напреднала диагностична процедура. Нарича се импедансометрия. Тя позволява за броени минути да се определят дори и най-незначителните изменения в ухото.<br /> <br /> Слабо изразена степен на тежко чуване - I степен на средна загуба на слуха по отношение на речевите честоти съставлява от 20 до 40 дЦб. Обикновено с такава степен на понижен слух хората не разбират достатъчно добре нисък или отдалечен говор.<br /> <br /> Умерена степен на тежко чуване - II степен на средна загуба на слуха по отношение на речевите честоти от 41 до 55 дЦб. При тази степен на понижен слух се наблюдава само удовлетворително, т.е. непълно разбиране на говора от близко разстояние.<br /> <br /> Изразена степен на тежко чуване - III степен на средна загуба на слуха по отношение на речевите честоти съставлява от 56 до 70 децибела. Болният не може да чуе разговорната реч.<br /> <br /> Тежка степен на чуване - IV степен - средна загуба на слуха по отношение на речевите честоти от 71 до 90 децибела. Болният не чува разговорната реч. <br /> <br /> Глухота. Загубата на слуха е повече от 90 децибела. В това състояние болният може да чува само гръмки високи звуци. И слухът съответно не е подходящо средство за общуване.<br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><b>Някои болести удрят в ушите<br /> </b></u></span><br /> На следващо място в списъка се подреждат болестите. Най-опасни за слуховия апарат са усложненията на острия среден отит и хроничния гноен среден отит.<br /> <br /> В този случай в слуховия проход могат да се образуват сраствания, които ограничават подвижността на тъпанчето и слуховите костички. А това води до устойчиво понижен слух.<br /> <br /> Друга много разпространена причина са придобитите нарушения на слуха. Те се получават като усложнения след инфекциозни заболявания: паротит - популярно сред народа заболяване като заушка. А също и след морбили, скарлатина и банален на пръв поглед грип. Дори простата хрема може да понижи слуха с цели 10-15 децибела. Освен инфекциозните заболявания, на слуха могат да повлияят и други болести: ревматоиден артрит, болестта на Мениер, захарният диабет, атеросклерозата.<br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><i>Необходим тест<br /> </i></u></span><br /> <span style="color: #800000"><u><b>Проверете дали чувате добре</b></u></span><br /> <br /> Слухът може да се понижава постепенно и незабелязано. Затова вземете предвид тревожните признаци:<br /> <br /> <i><b>- На вашия събеседник често му се налага да повтаря думите си.<br /> - Трудно ви е да следите разговор, в който участват повече от двама души.<br /> - Струва ви се, че останалите говорят полугласно или мърморят под носа си.<br /> - Налага се да увеличавате звука на телевизора или радиото.<br /> - Имате в семейството роднини със загуба на слуха.<br /> - Приемали сте лекарства, които могат да увредят слуха ви.<br /> - Намирате се близо до място на взрив или дълго време сте подложени на въздействието на много гръмки звуци.<br /> </b></i><br /> <span style="color: #800000"><u><b>Във всички тези случаи се налага да посетите специалист: няма две мнения, че имате проблем.</b></u></span><br /> <br /> <i><b>ВНИМАНИЕ!<br /> <br /> Пълна глухота се среща много рядко и е резултат от двустранно разрушаване на възприемащите звуци от клетките на ушната мида, а понякога и на слуховия нерв. В такива случаи за възстановяване на слуха е необходима електрическа стимулация на слуховия нерв или слуховите центрове в главния мозък. Използват се много сложни устройства - кохлеарни или стволовомозъчни импланти. Чрез операция вътре в черепа се поставя тънък провод - електрод и електрическите импулси се подават непосредствено на слуховия нерв. Този метод на корекция изисква продължителна и сложна рехабилитация.<br /> <br /> В повечето случаи пониженият слух може да бъде възстановен. Необходимо е само внимателно да следите измененията на слуха си и при необходимост да се обърнете към лекар.</b></i>