Химиотерапията има ефект само в 4% от всички онкозаболявания. Остарялата апаратура за лъчетерапия в България нанася повече вреди, отколкото полза
Болните от рак непрекъснато се увеличават не само в България, а и по света. У нас онкоболните допълнително се натоварват заради непрекъсната липса на лекарства за химиотерапия, безбожно остарелите уреди за лъчетерапия, които ги разболяват допълнително, малкото направления за допълнителни изследвания и диагностика, което кара пациентите сами да плащат значителни суми за тях. Всъщност традиционната терапия при рак - операция-химио-лъчетерапия, далеч не е ефикасна - доказват го световни изследвания. Защо не се променя тогава? По тези и други въпроси разговаряме с д-р Христо Дамянов - управител на единствения в България медицински център &ldquo;Интегративна медицина&rdquo;. Д-р Дамянов е бил завеждащ на урологичното отделение към поликлиниката на ВМА-София. Той е създател и началник на урологичното отделение в Националния онкологичен център, където работи до 2003 г. Специализирал е в Дания и САЩ. Автор е на над 70 научни публикации, 2 изобретения, 4 рационализации и 1 монография. Член е на Съюза на учените в България, на Академията на науките - Ню Йорк, на Световната асоциация по урология, на Европейската асоциация по урология и на Балканския онкологичен съюз. <br /> <br /> <strong>- Д-р Дамянов, във вашия център акцентирате на лечението на рак по принципите на интегративната медицина. Бихте ли казали повече подробности?</strong><br /> - Раковите заболявания могат да се лекуват заедно с конвенционални и алтернативни методи - билкотерапия, иглотерапия, китайска медицина. Така се стига до раздела на интегративната медицина, наречен интегративна онкология. Тя е базирана на холистичния принцип да лекуваш целия организъм. Съвременната медицина при лечението на хронични заболявания залага на симптоматичното лечение - имате главоболие - получавате аспирин, имате високо кръвно - дават ви хапче за кръвно. Това е лечение на симптомите, но не и на причините. Всички органи и системи в организма са свързани - нарушения в един орган водят до такива във функциите на други и се получава затворен цикъл. Прогресът в медицината през последните 20-30 години е насочен изключително към новите технологии, особено в кардиология, травматология и нискоинвазивната хирургия. Що се касае до хроничните заболявания, там е налице сериозно изоставане, въпреки непрекъснато рекламираните достижения на фармацията. <br /> <br /> Ние акцентираме много върху комплексното лечение на онкозаболяванията, защото <br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><strong>качеството на оказваната помощ на тези пациенти е крайно незадоволително. </strong></u></span><br /> <br /> Имаме огромен брой пациенти, които идват в твърде увредено състояние. След 36-годишна практика в медицината с горчивина трябва да констатирам, че качеството на медицинските услуги е силно занижено. Дори в световен мащаб напредъкът в онкотерапията е минимален. Освен химио- и лъчетерапията, има и други възможности за лечение, каквито предлага интегративната онкология. Тя е ново направление в медицината, което за съжаление има малка популярност в нашата страна. <br /> <strong><br /> - Има ли смисъл от химиотерапията, защото вече са налице данни, че тя повече вреди, отколкото да убива раковите клетки?</strong><br /> - През 1971 г. Никсън обяви война на рака в САЩ, но до ден-днешен всички експерти са категорични, че тази война е тотално загубена. Множество статистически данни показват, че продължителността на живота през последните 10-15 години се е увеличила с не повече от 5%. На фона на колосалните финансови средства, изразходвани за лечение на онкозаболяванията, този процент е твърде скромен. Само в 4% от случаите химиотерапията може да доведе до премахване на тумора. В останалите 96% тя може да спре временно развитието на тумора, но за няколко месеца. А се говори за животоспасяваща химиотерапия! <br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><strong>Премълчават се немалко истини и факти </strong></u></span><br /> <br /> Най-често употребяваните цитостатици успяват да премахнат тумора само в единични случаи и това за съжаление е реалността. <br /> <br /> <strong>- Кажете за някои други митове в онкологията, на които лекари и пациенти вярват безрезервно?</strong><br /> - Така например широко разпространеното доскоро схващане, че при отстраняване на гърдата, когато има тумор, преживяемостта е удължена според последни проучвания е опровергано. Според данни на NSABP от САЩ мастектомията води до 8-годишна преживяемост в 66% от случаите, които са без метастази, и при 45% от пациентките, които вече имат разсейки в лимфните възли. При операция само с отстраняване на тумора в гърдата, една органосъхраняваща операция, която у нас не се прилага често, преживяемостта е 61%. Всъщност отстраняването на цялата гърда е инвалидизираща операция, която не удължава живота. <br /> <br /> Интересни са фактите, свързани с лекарството Тамоксифен, което широко се използва за лечение на рак на гърдата. Има множество проучвания, които недвусмислено демонстрират, че ролята на Тамоксифена за възникване на ендометриален рак е изключително висока. Холандско проучване показва, че при жени, лекувани с Тамоксифен, ендометриален рак е наблюдаван при 36,1% от случаите, в сравнение с 28% от контролната група. Другояче казано - това е 50% завишен риск за поява на втори тумор на ендометриума при използващите повече от 5 години Тамоксифен. Друго проучване показва, че това лекарство предизвиква и пристъпи на астма. <br /> <br /> Дори мамографията, която непрекъснато се препоръчва като профилактично изследване на жените, не е безобидна. Тя натоварва организма с лъчева енергия, която също е канцерогенен фактор. Неотдавнашно проучване в Швеция установява, че смъртността от рак на гърдата сред жени над 55 години е с 29% по-висока в групата, която е проследявана с мамография, отколкото при тези жени от контролната група, при които това изследване не е правено. Спасението в профилактиката не е единствено в мамографията. Има термодиагностика при рак на гърдата, която успешно може да подобри ранното откриване на рака на гърдата, <br /> <span style="color: #800000"><u><strong><br /> и то без да има никакви странични ефекти</strong></u></span><br /> <br /> Това е т.нар. метод на термовизия, при който на базата на инфрачервена камера се визуализира целият организъм и се показват всички органи в различни цветове. Ултразвукът също не е опасен метод за диагностика.<br /> <strong><br /> - А има ли ефект от лъчетерапията?<br /> </strong>- Тя масово се прилага при болните, но не е вярно, че с лъче- и химиотерапия им се гарантира излекуване, особено когато вече има разсейки. 66% от болните в ранен стадий имат 8-годишна преживяемост. Ами останалите 34% - те не са излекувани. <br /> <br /> Да не говорим за българската лъчетерапия - знаете, че апаратурата е от 60-те години на миналия век. Амортизирани апарати, неотговарящи на съвременните изисквания, които в немалко случаи <br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><strong>нанасят повече вреди, отколкото полза</strong></u></span><br /> <br /> Никой не обръща внимание на това. Има 2-3 модерни апарата в страната, които са крайно недостатъчни. Най-честите видими токсични прояви се изразяват в гадене, повръщане, косопад, разстройство, общо неразположение. Но това е само върхът на айсберга. Всъщност основен проблем в този случай е ударът по имунната система, увреждащ защитните сили на организма. Добре известно е, че радиационното лъчение има и канцерогенен ефект. Научен колектив от Щатите съобщава, че жени, които са имали лъчетерапия като елемент от тяхното начално лечение, в сравнение с необлъчени пациенти, които са преживели 5-10 години, имат риск от възникване на друго раково заболяване както следва: за рак на хранопровода рискът нараства до 3 пъти, за рак на костите - 6 пъти, на меките тъкани - 3 пъти, за ангиосаркома честотата на очакваната заболяемост е над 17 пъти. Така че това е в пряка връзка с лъчетерапията. <br /> <br /> <strong>- Болните се увеличават не само у нас, но и по света, а медицината непрекъснато се хвали с нови успехи в лечението на рак - как си обяснявате това?</strong><br /> - Да, <br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><strong>болните от рак се увеличават значително, </strong></u></span><br /> <br /> дори и в такива високоразвити страни, където организацията на здравеопазването е значително по-добра, отколкото е в България. Конвенционалният подход, включващ великата тройка - операция-химиотерапия-лъчетерапия, е далеч от истината, за да постигне очаквания успех. Това е локалистичен подход, който не отдава никакво внимание за причините и факторите за възникване на заболяването, за състоянието на организма и на имунната система. Освен това е създаден един огромен вакуум, свързан с профилактика на рецидиви. След успешна операция на болния не му остава друго, освен да се явява редовно на профилактични прегледи. След операция-химио- и лъчетерапия ние отстраняваме тумора, но причините за неговото възникване остават в организма. Ако не се предприемат адекватни мерки е логично след известно време заболяването да рецидивира. <br /> <strong><br /> - Каква трябва да бъде профилактиката на рецидив на тумора?</strong><br /> - Не са само изследванията. В интегративната медицина има много методи, които са с доказани качества и възможности. Тук е мястото на китайската медицина, методи като фитотерапията, иглотерапията, лечение с големи дози антиоксиданти, имунотерапията, на озонотерапията, която има мощно детоксикиращо, противовъзпалително и имуностимулиращо действие. Този метод се прилага от 40 години в Германия и в Русия, а у нас едва сега прохожда. Всичко това, разбира се, не може на 100% <br /> <span style="color: #800000"><u><strong><br /> да предпази болните от повторна поява на тумор </strong></u></span><br /> <br /> В последно време ние използваме и ултравиолетово облъчване, което се оказа, че има много мощно имуностимулиращо въздействие. Има методи със съвременни лазери, с които може да се стимулира имунната система. Лазерната терапия е достъпно, лесно приложимо средство, с което може значително да се повиши резултатността на комплексното лечение. <br /> <br /> <strong>- Защо този евтин и ефикасен метод не е добил повече популярност за цяло столетие?</strong><br /> - Защото няма да могат да се харчат многото и скъпи лекарства за лечение на рак. В частни клиники по света, в Русия и в Германия, както и при нас, лазертерапията се прилага. Тя има голям ареал от заболявания - може да бъде полезна при множество хронични болести и няма никакви странични ефекти. <br /> <br /> Водещи научни институти в Русия доказаха, че облъчването с лазерна светлина по никакъв начин не стимулира туморния процес, а напротив - подобрява кръвта, имунния статус, качеството и количеството на еритроцитите в кръвта. Това лечение намалява също така усложненията след операцията и от химиотерапията. <br /> <br /> Водещ метод в нашата практика е инсулинпотенцираната терапия за лечение на хронични и онкозаболявания. Това е най-ефективният метод, с който атакуваме метастатичните тумори. По същество това е вариант на стандартната химиотерапия, с тази разлика, че при инсулинпотенцираната терапия ние работим с 10 пъти по-ниски дози. Благодарение на използвания хормон инсулин успяваме да вкараме в самата туморна клетка далеч по-голямо количество от тези цитостатици, които се използват и при химиотерапията. Прилагат се едни и същи медикаменти, но дозировката е 10 пъти по-ниска, а оттам и токсичността от лечението е близка до нулата. <br /> <br /> Ние сме водещи в Европа по използването на този метод от 2006 г. досега. Имаме над 260 болни и сме получили ремисия на заболяването при близо 80% от лекуваните, а всички са в напреднал стадий. Разбира се, ние не обещаваме чудеса, но реалистичното, което постигаме е да спрем туморното развитие, да подобрим качеството на живот на тези болни. <br /> <strong><br /> - Какви са причините за възникване на рака?</strong><br /> - Причините са разнообразни - това са токсични фактори, които въздействат в продължителен и дълъг период от време и водят до клетъчни генни мутации, което в крайна сметка е ракът. Науката знае много и много не знае, но дори това, което е известно, не се популяризира. Превенцията на рака е насочена към редуциране на вредните фактори в живота - храна, околна среда, стрес и др. <br /> <br /> <strong>- Ракът ще продължи ли да бъде присъда?</strong><br /> - Ние правим така, че ракът да бъде присъда, защото се ограничаваме в методите на лечение. Нещо променило ли се е през последните 50 години в лечението на рака? Продължаваме да чакаме великото, универсално хапче, което никога няма да бъде създадено. Множество са рисковите фактори и причините за възникване на рака, така че с един-единствен метод няма как да бъде излекуван. Истината е в комплексното лечение, в нова култура в лекуването на болните и на лекарите, която да разшири кръгозора. Интегративната медицина ни връща към медицината на творчеството. Какви са тези клинични пътеки - конвейерна медицина, където лекарят трябва да направи първо, второ, трето, зачерква картончето <br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><strong>и пет пари не дава какво става след това </strong></u></span><br /> <br /> Не е необходимо да мисли, нито да търси допълнителна информация и познания.<br /> <strong><br /> - Това значи ли, че и ваксините няма да са спасение срещу рака?</strong><br /> - Да, те могат много сериозно да допринесат в лечението на рака, но само с тях не може да има излекуване. Ваксината трябва да е елемент от един индивидуален цялостен подход в лечението. Ние имахме цяла одисея с ваксината на Куоли - микробни бактерии, които са обработени по специален начин, и предизвикват мощна имунна реакция. Тя е разработена още през 1930 г. и до 1960 г. с нея са получени много сериозни резултати. При 1200 болни с метастатични тумори близо половината пациенти са получили 5-годишна преживяемост - резултат, който до ден-днешен не е постиган с конвенционалните методи на лечение. През 60-те години, когато се въвежда химиотерапията, тази ваксина се загърбва от лекарите - най-вече заради финансови причини. <br /> <br /> Съвременните изисквания за прилагането на даден препарат за лечение са изключително строги и скъпи. Една ваксина, която не може да се патентова, никой не се ангажира да я лицензира. В момента един канадски институт я произвежда и предлага на частни клиники за предклинични проучвания. Канадският институт иска да събере достатъчно материал и доказателства, за да ги предостави и да изиска от правителството субсидия за масово производство на ваксината. <br /> <br /> Опитахме в България да я прилагаме, но МЗ провали всичко. Писахме до президентството, до министър-председателя, но консултанти на МЗ обявиха, че не може ваксината да се разреши за употреба при хора, въпреки че предоставихме информация, че тя се прилага в Германия, Австрия и други водещи в медицината страни.<br /> <br /> <em><strong>Едно интервю на Маргарита Благоева</strong></em>