Нараненото коляно е едно от най-честите ортопедични увреждания и в повечето случаи е резултат от спортен инцидент или е възникнало след падане или дори по време на всекидневни дейности като навеждане или продължително приклякване.
<em>Обикновено пациентът със скъсан менискус изпитва болка и неприятно стържещо усещане вътре в колянната става. <br /> <br /> </em>Ако разкъсването е сериозно, може да има и други симптоми като сковаване, пукане, прищракване или блокиране на коляното. Колкото повече са разместени разкъсаните части, толкова по-остри са симптомите. Целта на хирургичната намеса е отстраняване на тези разкъсани частици.<br /> <br /> Смята се, че когато менискусът е скъсан, съществуват няколко причини за болката в коляното:<br /> <br /> Първо, скъсаните места са хлабави - движат се и се разместват, като причиняват щракащо и пукащо усещане, както и блокиране на коляното и оток.<br /> <br /> Второ, коляното е загубило подкрепата на менискуса и той не е в състояние да подсигурява нормално намаляване на ставните сили. Загубата на опора е пропорционална на размера на разкъсването. <br /> <br /> Артроскопската хирургична намеса в голяма стeпeн намалява болката в коляното, тъй като чрез нея се отстраняват болезнените частици. Въпреки това менискусът си остава необратимо увреден поради скъсването, а не поради наличието на менискусните частици.<br /> <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>ВНИМАНИЕ!</strong></span><br /> <hr /> Скъсаният менискус не се регенерира, следователно, макар и малко по площ, разкъсването си остава постоянно. При масивни увреждания загубената менискусна опора е значима и въпреки операцията коляното остава болезнено до известна степен.<br /> <br /> Поради този факт ние не можем да гарантираме, че вашата артроскопска операция ще бъде 100 процента успешна. Колкото по-голяма е загубата на менискусна тъкан, толкова по-голям е рискът от постоянна болка, дори влошаване, т.е. остеоартрит. Изследванията сочат, че ако менискусът е напълно увреден и изцяло отстранен, в период от 12-15 години коляното развива артрит. Добрата новина е, че дългосрочните резултати от частична артроскопска менисцектомия са чудесни.