Управниците зарязаха швейцарското златно правило
<em>Това означава, че личната вноска за родените преди 1 януари 1960 г. става 7,9 на сто, а работодателят поема 9,9 процента. Тежестта за самоосигуряващите се става 17,8 на сто. За родените след 1960 г., наети на трудов договор, вноската за пенсия към държавното обществено осигуряване става 5,7 на сто. Шефът поема 7,1 на сто. Самоосигуряващите се дължат 12,8 процента. Други 5 на сто от представителите на тази група внасят за втора задължителна пенсия в частен универсален фонд.<br /> </em><br /> За първи път тази година самоосигуряващите се ще внасят за пенсия на различна база според облагаемия си доход за 2009 г. До 5400 лв. минималният осигурителен доход е 420 лв. От 5401 до 6500 става 450 лв. За групата между 6501 и 7500 лв. прагът се вдига на 500, а над 7500 лв. - на 550 лв. Минималният осигурителен праг за тези, които през 2009 г. не са развивали дейност, както и за стартиралите през 2010-а и 2011 г. е 420 лв. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите ще се осигуряват на 240 лв. <br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><strong>53 на сто се осигуряват за пенсия върху суми до 420 лв.<br /> <br /> </strong></u></span>И така минималната пенсия за стаж и възраст остава 136,08 лв. Актуализация на парите за старост не се предвижда до края на годината. Пенсиите няма да бъдат увеличени, въпреки че остава в сила златното швейцарско правило, според което има годишна актуализация с половината от ръста на инфлацията и на дохода. Най-рано през 2012 г. ще може да се мисли в тази посока, увериха от НОИ. Вероятно през 2013-2014 г. щели да бъдат направени първите стъпки, като увеличението ще покрива само инфлацията. И догодина социалната пенсия остава 136,08 лв. Получават я около 300 хил. души, като НОИ доплаща, тъй като реално заработените суми са за по 80-90 лв. Месечно за това отивали 12 млн., а годишният разход стигал 145 млн. <br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><strong>От 2012 г. социалната пенсия за старост се поема от социалното подпомагане, тъй като е вързана с доходен тест <br /> </strong></u></span><br /> Парите за инвалидите, както и добавките към тях ще се плащат по Закона за хората с увреждания. Таванът за осигуровките остава 2000 лв. Максималната пенсия, която е 35 процента от него, остава 700 лв. На осигурителния таван от 2000 лв. са 76 110, или едва 2,8 на сто.