НСТС прие пакета от спешни социални мерки за най-нуждаещите се
<em>Министерският съвет определи сумата от 40 969 604 лв. като резерви в бюджета, които да бъдат насочени към подпомагане на най-уязвимите групи.<br /> </em><br /> Осигурените допълнителни средства от бюджета за заетост и помощи няма да бъдат за сметка на инвестициите, увери вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова.<br /> <br /> Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) прие пакета от спешни социални мерки за най-нуждаещите се на редовно заседание. Национално представените работодателски организации изразиха пълна подкрепа на договореното в работната група. След това изявление работодателите връчиха на вицепремиера Костадинова декларация, с която изразяват несъгласие с приетите промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Заявиха, че в знак на протест прекратяват участието си в НСТС и напуснаха заседанието. <br /> Вицепремиерът Костадинова представи приетите от работната група мерки в социалната и икономическата сфера. Те са насочени към програми за заетост и за изплащане на обезщетения и подпомагане на най-бедните домакинства.<br /> <br /> Предложението на работната група предвижда 30 617 604 лв. да бъдат отделени за заетост и 10,5 млн. лв. за подпомагане. С допълнителните средства за заетост <br /> <u><em><strong><br /> ще се осигурят субсидирани работни места за нови 15 930 безработни лица от най-уязвимите групи <br /> </strong></em></u><br /> на пазара на труда. За субсидирана заетост на продължително безработни лица са осигурени допълнително 12,4 млн. лв. Тези средства ще осигурят работа на допълнително 7500 безработни за 6 месеца при 6-часов работен ден. По Националната програма &bdquo;Нова възможност за заетост&rdquo; с допълнителен ресурс от 4,3 млн. лв. ще бъде осигурена заетост за 2000 освободени лица в резултат от закриване на работни места. <br /> <br /> За хора с трайни увреждания са осигурени допълнителни средства от <br /> <br /> <u><em><strong>1,8 млн. лв. за заетост на 600 безработни с трайни увреждания <br /> </strong></em></u><br /> По Националната програма &bdquo;Асистенти на хора с увреждания&rdquo; с допълнителния финансов ресурс ще бъдат назначени още 650 лични асистенти, за което са необходими 1,2 млн. лв. По Закона за насърчаване на заетостта ще бъде осигурена заетост на 200 безработни лица с трайни увреждания в частния сектор, за което са осигурени допълнително средства в размер на 563 788 лв. Ще бъдат предоставени допълнително средства за субсидирана заетост на 110 самотни родители с деца до 3-годишна възраст и на 120 безработни майки с деца от 3 до 5 години. В първия пакет за най-нуждаещите се влизат еднократна помощ в размер на 65,72 лв. за лицата и семействата, които са получили отказ от помощ за отопление поради превишаване на диференцирания минимален доход с до 10 лв. Право на такава помощ ще имат и лица, които не са подали молби, но отговарят на тези условия. Еднократна помощ в размер на 50 лв. ще получат децата с увреждания. Държавата ще финансира също социалните трапезарии за периода май-декември 2013 г.