Хората не са идиоти, те искат да си плащат сметките, но консумират минимално и искат минимални сметки, доходът им също е минимален
<em>Адвокат Марина Маврова е между изявените защитници на гражданите в София от терора на Топлофикация. Тя води към 600 дела на хора, изтормозени от неясни сметки и процесуални нарушения. <br /> </em><strong><br /> - С какво да започнем, г-жо Маврова? <br /> </strong>- Прочетох във вестника ви материала на пловдивската учителка Нели Бекярова: &ldquo;Избягах от терора на Топлофикация&rdquo;. Тя много характерно описва патилата си, тормозът, упражнен върху й за нереални сметки, битката й със съдия-изпълнители. <br /> <br /> Искам да ви кажа, че много от моите клиенти умряха, докато водехме съдебните дела. Парното е голям стрес за възрастните хора, голяма мъка . Хората загубват съня си, и с нищо не са виновни заради начислените в пъти сметки по тяхното потребление. Принципно, между моите клиенти няма хора, които не биха искали да си плащат отоплението. И точно там е големият проблем &ndash; това са честни хора, с ниски пенсии, които пестят цяла зима, почти не пускат парното или го пускат по десет двайсет дни през декември, около Нова година, януари, когато е най-студено, а накрая сметките им са все така високи и никога не спадат. Ето оттам идва чудовищният тормоз и несправедливост, която засяга цялата ни държава като отношение към пенсионната възраст. Питате ли се защо толкова рязко се е увеличил броят на болните от рак? Към причините спокойно може да добавите тормозът на топлофикацията, енергото и другите битови услуги.<br /> <br /> Хората не са идиоти, те искат да си плащат сметките и да консумират минимално, защото и доходите им са минимални.<br /> <br /> <strong>- Безпомощни ли са хората на този етап в битката с Топлофикация?<br /> </strong>-Хората са безпомощни. Но ние сме затова, да водим съдебните дела.<br /> <br /> <strong>-Казват, че досега никой не е спечелил дело срещу Топлофикация?<br /> </strong>-Да, не е спечелил дело изцяло, но сметките винаги са падали драстично от исканата сума от Топлофикация. <br /> <br /> <u><em>Европейските директиви не се спазват по никакъв начин<br /> </em></u><strong><br /> - Какво е нужно най-напред да се направи, за да има смисъл тази безкрайна битка?<br /> </strong>- Първото е смяна на закона. Това го каза отдавна и Обудсманът на Републиката, Константин Пенчев, който защитава хората. <br /> Аз призовавам, ако никой не плаща една година, тази смяна на Закона ще се извърши за нула време. Но хората са страхливи и с огромни лишения плащат.<br /> <br /> Във воденето на делата има редица процесуални нарушения. От подаването на заявлението до приключването на делото. От Топлофикация издават заповедта без подписа на потребителя. И започват да текат лихвите, как е възможно това?<br /> Експертизите, които се представят в съда, са чист препис на документите на Топлофикация. Това не са никакви независими експертизи. Уязвими са по всички показатели. Товарят хората с разходи.<br /> <br /> <strong>- След като толкова години има едни и същи проблеми не трябваше ли Топлофикационното дружество да си подобри схемата на топлоподаването. Това са си все онези тръби, които са от социалистическото ни време?Какви инвестиции тогава е направила Топлофикация? <br /> </strong>-Ако искаха да работят нормално, можеха да изведат по нов, модерен начин тръбите от жилищата, отпред пред всеки апартамент и оттам да се отчита какво влиза в жилището, да ги &ldquo;опаковат&rdquo; както това се прави в Германия, да се отчита реалното потребление. Могат по друг начин да продават услугата си, има инженери за тази работа. Да я продават само на хора, които я искат, а не принудително и насила, както е сега. Всеки си преценява и се отказва от скъпата услуга, когато не може да я плаща. Първото последствие ще е със сигурност подобряване здравето на хората, няма да има тормоз.<br /> <br /> <strong>- С какви нарушения се сблъсквате?<br /> </strong>- Клиент почина в хода на производството по делото. Апартаментът е собственост само на сина му. А те осъждат и майката, и дъщерята, понеже не са установили кой е наследникът, и лихвите си текат. Следва обжалване, плащане на суми, за да се докаже това.<br /> За мен е фрапантно нарушение, когато на всяко дело питам:<br /> <br /> <strong><u><em>Дали количеството топлинна енергия, подадено в абонатната станция, отговаря на сумата на всички абонати в тази станция? Никога не получих отговор <br /> <br /> </em></u></strong>Никой съдия не можа да ми отговори.<br /> <br /> И за какво са тези измерители и тези деления, след като подаваната топлинна енергия никога не е с постоянна величина. А това е част от задължението в договора на топлофикация.<br /> Нали знаете, пускате на 3-та степен, а радиаторът едва топли, друг път не можете да го пипнете, така е нагрят. А това е недопустимо. <br /> Друго много важно е, че <br /> <br /> <u><em><strong>тази услуга не може да бъде облагана с акциз<br /> </strong></em></u><br /> Ако е 40 стотинки себестойността на услугата, още 60 стотинки се плаща акциз и върху всичко това 20 процента ДДС. Или едното, или другото .<br /> <br /> <strong>- Е, това поне може да се оправи веднага?<br /> </strong>- Ако искат могат, но въпросът, който всеки обикновен човек си задава е: Партийна каса ли е Топлофикация? Както посочи Павел Кърлев, шефът на Федерацията на потребителите, още по времето на тройната коалиция тримата заместници на директора на Топлофикация са били представители на трите партии. Какво ви говори това?<br /> <br /> <strong>- Имате ли заведени дела в Страсбург?<br /> </strong>- Да, от засегнати физически лица. Жалбите са безплатни. Ние сезираме, че са нарушени правата на гражданите, че въпреки неверните експертизи, съдът пак осъжда. И искаме законодателството да премахне икономическите спънки, да се плащат щетите на гражданите не от данъкоплатеца, а от самата институция Топлофикация или Електрокомпания. И европейските директиви за реално отчитане на подадената услуга да станат реалност.<br /> <br /> <br /> <em><strong><br /> Савка ЧОЛАКОВА</strong></em>