Обикновено болестта се открива покрай увеличен лимфен възел някъде по тялото
<em>Моля компетентен специалист да разкаже по-подробно за болестта на Ходжкин. Най-вече ме интересува каква е прогнозата при това заболяване.</em><br /> <br /> Потърсихме за коментар по темата един от знаковите специалисти в тази област д-р Васил Хрисчев - началник на отделение по химиотерапия и наследствени заболявания на кръвта към Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - София. Само за сведение на нашите читатели: стотици са благодарствените писма в интернет към този специалист.<br /> <br /> <strong>- Д-р Хрисчев, отзивите на стотиците ваши пациенти са толкова трогателни, че няма как да подмина този факт. Смятате ли, че вашето отношение им помага да преминат по-леко лечението и да се излекуват по-бързо?</strong><br /> - Не бих казал, че моето отношение, моите разговори с тези страдащи хора повлияват на болестта, но е важно докторът да има човешко отношение към всеки свой пациент. Това облекчава страданието му. <br /> <br /> В случая не става въпрос за специално отношение, а просто за доверие от страна на болните към нас, специалистите.<br /> <br /> <strong>- Кажете накратко какво представлява болестта на Ходжкин?</strong><br /> - Двата вида лимфоми са лимфом на Ходжкин и Неходжкинов лимфом. Това са злокачествени заболявания на лимфната система, най-общо казано. Смятам, че няма смисъл да навлизаме в повече подробности относно същността на тези заболявания, това е предмет на друга аудитория. За вашите читатели е полезно да научат основното.<br /> <br /> <strong>- Какви са причините за тези заболявания?</strong><br /> - Към момента все още никой не ги знае. Съществуват предположения - спрягат се вируси, спрягат се въздействия на околната среда, но така или иначе въпросът остава открит.<br /> <br /> <strong>- А има ли наследствен или генетичен елемент?</strong><br /> - Силно казано, но не може да бъде съвсем пренебрегнат и този фактор. Например при някои хора <br /> <br /> <u>честотата на тези заболявания е по-голяма </u><br /> <br /> Като цяло обаче злокачествените лимфни заболявания не са болести, които се предават по наследство.<br /> <br /> <strong>- Какви са първоначалните признаци при лимфомите, ако въобще има такива?</strong><br /> - Най-често болестта се открива по повод увеличен лимфен възел някъде по тялото, който болният случайно напипва. Отделно от това се наблюдават продължителна температура, отслабване, нощно изпотяване, сърбежи по тялото - това са четирите класически признака.<br /> <br /> <strong>- Как протича по-нататък болестта, т.е. каква е нейната клинична картина? </strong><br /> - Диагнозата задължително се потвърждава с биопсия - най-често на лимфен възел. Може да е и на друг орган, който е първично или вторично засегнат. Методът за диагноза е биопсията, както вече казах. След като се постави диагнозата, се определя на какъв клиничен стадий е заболяването. Четири са клиничните стадия и за двата вида - Ходжкинов и Неходжкинов лимфом. Определянето на стадия зависи от това дали болестта е ограничена в една или повече групи лимфни възли; дали е над или под диафрагмата. Ако засяга областта от двете страни на диафрагмата, говорим за трети стадий. Но когато вече биват засегнати и нелимфни органи, да речем черен или бял дроб, или друг нелимфен орган, тогава говорим за четвърти стадий на болестта.<br /> <br /> <strong>- Стигнахме до лечението. В какво се изразява то?</strong><br /> - На този етап основното лечение на лимфомите е химиотерапията. Като в някои случаи се комбинира с лъчетерапия в зависимост от състоянието на болния и дали се налага или не такова комбинирано лечение. При болестта на Ходжкин задължителен елемент, особено в началните стадии на болестта, е <br /> <br /> <u>комбинация от химио- и лъчетерапия</u><br /> <br /> В голям процент от случаите стандартната химиотерапия върши работа, болните влизат в ремисия, периодично се контролират. Но има случаи, в които стандартната химиотерапия не постига целите си и тогава се налага да преминем към т.нар. интензивни схеми на химиотерапия, т.е. високи дози. А също и трансплантация на стволови клетки от самия болен. В много редки случаи се налага да се използват и дарителски стволови клетки. <br /> <br /> <strong>- Това ли е най-новото в лечението - трансплантация на стволови клетки? Не се ли появи нещо още по-актуално?</strong><br /> - Не бих казал, че трансплантацията на стволови клетки е кой знае колко ново. Да, революционният метод е т.нар. имунохимиотерапия с моноклонални антитела. Едно лекарство на такава основа придоби много широка популярност през последните години. Имайте предвид, че моноклоналните антитела атакуват директно туморните клетки и щадят здравите. Методът е много твърд, за съжаление обаче не може да се приложи при всички форми на лимфом. Това е новото, тези лекарства непрекъснато се развиват. Нова тенденция е използването на биогенната химия за производство на препарати, които са насочени за третиране на неходжкиновите лимфоми. Много шум се вдигна около един от тези препарати, но лично аз нямам впечатление, тъй като все още не сме го използвали в България.<br /> <br /> <strong>- Каква е прогнозата при лимфомните злокачествени заболявания?</strong><br /> - Прогнозата е оптимистична. Например половината от болните с лимфом на Ходжкин бих казал, че се излекуват напълно.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Яна БОЯДЖИЕВА</strong><br />