Всички заболели са от наводнените райони
<em>В последно време в медиите се пише за нова, напълно непозната за мен диагноза, лептоспироза. Звучи ми доста стряскащо и ви моля да разкажете малко повече за това заболяване. Аз не съм от наводнените райони, но кой знае, някой ден и при нас може да се случи токова наводнение...<br /> Радка Павлова - село Райново, Симеоновградска община</em><br /> <br /> <strong>Лептоспирозата е тежко инфекциозно заболяване, което рядко се появява при хората. Има и животни, които могат да се разболеят от лептоспироза, причинявана от бактерии, наречени лептоспирии. </strong><br /> <br /> Обикновено тези бактерии се намират в сладководни басейни, които достигат до хората чрез отходни води или урина от заразени животни. Лептоспирозата не се предава от човек на човек, освен в много редки случаи - при кърмене или от майката на плода. Най-рискови са професиите, свързани с грижата за животни - селскостопански производители, работници в кланици, ветеринари и др. Риск крие и къпането в сладководни водоеми - реки, езера, както и контактът с домашни любимци. <br /> Това заболяване е характерно и за райони, претърпели бедствия и наводнения. <br /> <br /> Лептоспирозата може да се пренася и от гризачи, които са значителен източник на зараза в канализационните системи. И хората, и животните се заразяват чрез поглъщане на бактериите.<br /> <strong><br /> &hellip;КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ? </strong><br /> <br /> Лептоспирозата протича в две фази, разделени от кратък безсимптомен период. Симптомите започват от 2 и могат да продължат до 26 дни след заразяване, и наподобяват грип или пневмония:<br /> <br />  висока температура; <br />  втрисане;<br />  мускулни болки;<br />  гадене и повръщане;<br />  силно главоболие. <br /> <br /> Първата фаза е последвана от кратко изчезване на симптоматиката, след което се появяват симптомите на втория период - възпаление на мозъчните обвивки (менингит), бъбречна недостатъчност, увреждане на черния дроб и жълтеница. Възможни са и сърдечносъдови усложнения. Тежко протичащата лептоспироза се нарича синдром или болест на Вейл. <br /> <strong><br /> &hellip;КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗАТА И КАКВО Е ЛЕЧЕНИЕТО?<br /> </strong><br /> Поради сложното симптоматично протичане на болестта, грешното поставяне на диагноза в ранните стадии на заболяването не е рядкост. Бактериите се откриват в различни органи и тъкани на различните етапи в хода на боледуването - първоначално в кръвта и гръбначномозъчната течност, след което преминават в бъбреците. След 7-10 дни лептоспириите могат да бъдат открити и в урината.<br /> <br /> Лечението, насочено срещу патогенния причинител, се провежда с антибиотици - бета-лактами или тетрациклини. Поддържащата терапия има за цел да детоксикира пациента и да поддържа водно-електролитното равновесие. Прогнозата като цяло е добра, освен при тежките случаи, ако лечението не бъде започнато навреме. При тези обстоятелства, заболяването може да бъде животозастрашаващо.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128,0,0)"><strong>Апропо!</strong></span><br /> <br /> Лептоспирозата може да бъде доказана чрез лабораторни изследвания на проби от кръв, гръбначномозъчна течност и урина. Необходимо е да се проведат и изследвания, чрез които да се оцени състоянието на бъбреците и черния дроб. <br /> <br /> <strong>Милена ВАСИЛЕВА</strong><br /> <br type="_moz" />