Премахват инвалидната добавка за пенсионерите с над 70 на сто неработоспособност
<em>Пенсиите ще се индексират с 1,9 на сто. Увеличава се максималният осигурителен доход с 200 лв. на 2600 лв., а обвързаният с него таван на пенсиите става 910 лв. Това предвиждат проектите на бюджета за 2015 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2015-2017 г. в областта на социалната политика. Минималната заплата замръзва на 340 лв. следващата година, но през 2016 г. ще стане 360 лв., а през 2017 г. - 380 лв. Социалните плащания няма да се увеличават.<br /> </em><br /> Догодина мъжете ще излизат в пенсия на 64 г. с 38 г. стаж, а жените - на 61 г. и 35 г. стаж. Със същата стъпка &ndash; по 4 месеца на година, възрастта и стажът ще се увеличат и през 2016 и 2017 г. И през 2015 г. служителите в специалните ведомства ще се пенсионират с 27 г. стаж, 2/3 от които специализиран, независимо от възрастта им.<br /> <br /> <strong>За работещите първа и втора категория има отсрочка до края на 2015 г.</strong>, <br /> <br /> в която да действат сегашните условия за пенсиониране, а пенсиите на миньорите, летците и др. да се изплащат от НОИ. <br /> <br /> &quot;През 2015 г. ще се даде възможност за по-задълбочено обсъждане и приемане на трайно решение на проблемите с оглед удовлетворяване интересите на работещите при условията на първа и втора категория труд, както и намаляване натиска върху осигурителната система и съобразяване с препоръките на ЕК за намаляване на формите на ранно пенсиониране и за удължаване на ефективната пенсионна възраст&quot;, е прогнозата.<br /> <br /> Правителството пристъпва към рязка стъпка по отношение на инвалидните пенсии. <br /> <br /> <strong>От 2015 г. се отменя втората инвалидна пенсия, която е в размер на 25% от социалната пенсия за инвалидност и се дава на пенсионери с над 70% неработоспособност. </strong><br /> <br /> Това бе идея на консултативния съвет в служебния кабинет, а мотивът е, че втората пенсия за инвалидност не е свързана с осигурителния принос. Финансовият ефект от отпадането на втората пенсия не е особено голям - за 2015 г. ще се спестят 7,3 млн. лв., а до 2017 г. - още 55 млн. лв.<br /> <br /> Пенсиите ще се индексират по &quot;швейцарското правило&quot; от 1 юли, но заради дефлацията процентът ще е 1,9. Кабинетът не е приел предложението на служебното правителство дефлацията в &quot;швейцарското правило&quot; да се игнорира, което би означавало увеличение на пенсиите с 2,4 на сто. <br /> <strong><br /> Според прогнозата за 2016 г. пенсиите ще се индексират с 2,4, а за 2017 г. - с 2,8 на сто </strong><br /> <br /> Минималната пенсия за стаж и възраст догодина ще се вдигне с 3 лв. до 157,44 лв. През 2016 г. ще се увеличи на 162 лв., а през 2017 г. - на 165,73 лв. Разходите за пенсии по бюджета на ДОО за 2015 г. достигат 8 млрд. и 351 млн. лв., което е с около 326 млн. лв. повече спрямо очакваните разходи за т.г. (без великденските и коледните добавки). Общият бюджет на НОИ е планиран в размер на 9,622 млрд. за догодина.<br /> <br /> През 2015 г. няма да се увеличава размерът на социалните и здравните осигуровки. Запазват се нивата на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - съответно в размер на 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. <br /> <strong><br /> Земеделските и тютюнопроизводителите ще плащат осигуровки върху 420 лв. </strong><br /> <br /> Така се изравнява с минималния праг за самоосигуряващите се. Ефектът от това увеличение ще е 12,8 млн. лв. повече от социални и здравни осигуровки за догодина. Предвижда се минималният доход на тази група да остане 420 лв. и през 2016 г. и 2017 г.<br /> Осигурителната тежест обаче се повишава за хората, които се осигуряват на <br /> <br /> <strong>максималния осигурителен доход. От 1 януари той става 2600 лв.</strong> <br /> <br /> Увеличението е с 200 лв. Само за 2015 г. ефектът от тази мярка ще е 43 млн. лв. повече от приходи в НОИ и Здравната каса. Общо за социални и здравни вноски това означава 31 лв. повече за родените след 1959 г. (36,20 лв. за родените преди 1960 г.). <br /> <br /> С максималния осигурителен доход трябва автоматично да се увеличи и таванът на пенсиите, който е 35% от него. Управляващите обаче ще го вдигнат на 910 лв. с половин година закъснение - от 1 юли. <br /> <br /> <strong>Най-ниският минимален осигурителен доход за догодина ще е колкото минималната заплата - 340 лв.</strong><br /> <br /> До 2017 г. друго повишение на дохода и на тавана на пенсиите няма да има.<br /> <br /> Минималните осигурителни прагове се увеличават с 4%, включително и за икономическите дейности, където синдикати и работодатели не са се споразумели, което ще донесе 33,4 млн. лв. в осигурителния бюджет. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Паулина БОЯНОВА</strong><br />