ДАЛИ ПЪК НЕ Е ИСТИНА!

В днешно време е прието зомбиране да се нарича психологическата атака върху съзнанието и подсъзнанието на човек с цел подчинение. Обработката на съзнанието може да бъде извършена по телевизора, по телефона, на работното място. В наши дни много специалисти сериозно се занимават с феномена зомбиране, защото знаят какви са методите и какви механизми лежат в основата им. Освен това са наясно как могат да се използват тези методи.
Съвременните методи на въздействие върху психиката на човека са невро-лингвистичното програмиране; т.нар. 25-и кадър; хипнозата; кодирането, наречено още шокова терапия. Тези методи на пръв поглед изглеждат полезни за хората, но те могат да бъдат използвани и за недостойни цели, една от които е зомбирането.
Под термина зомбиране в днешно време се разбира въздействие на човека чрез психологически средства с цел да се измени неговата личност, да се направи той по-послушен и управляем.

НЕВРО-ЛИНГВИСТИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ СА ТЕХНИКИ ЗА БЪРЗО ПРОМЕНЯНЕ МИСЛЕНЕТО НА ХОРАТА
Тези технологии притежават умението да контролират вниманието на събеседника, както и на цяла аудитория. Използва се специална интонация, а речта има скрити команди, използвани за косвено внушение. В основата на всяко успешно общуване по този начин лежи контактът. Всеки от нас възприема света по свой начин. Общуването по този начин се използва така: на потенциалния партньор се предлага сътрудничество, като при това се употребяват неговите любими думи и ключови фрази. Например събеседникът трябва да види яркия проект и зрително да си представи неговия успех. Този метод на въздействие съдържа цели 2000 техники. През 90-те години тези техники се използват от рекламни агенти, след това от политици и сътрудници на отделите по продажби.

ФЕНОМЕНЪТ „25-И КАДЪР” ВНУШАВА ПОДСЪЗНАТЕЛНО, А ТЕЛЕМАНИЯТА ВОДИ ДО ДЕПРЕСИЯ
През 60-те години на миналия век било открито едно явление, наречено „феноменът 25-и кадър”. Учените проучили възприемането от човека на много кратки дразнители. Много удобен инструмент за изследване се оказала кинопрожекцията. Кадрите се редуват с честота 24 в секунда и създават ефект на движение. Изследователите си задали въпроса: а какво ще стане, ако 25-ият кадър съдържа информация, различаваща се от останалите двадесет и четири кадъра? Експериментите показали, че човек не осъзнава тази информация от 25-ия кадър, но я запомня. Например в киносалона върви филм. Никой от зрителите в залата не знае, че по време на филма няколко пъти за 1/25 част от секундата вървят два кадъра – на страдащ от жажда човек в пустинята и изображение на някаква напитка. И пак никой от тях не разбира защо след филма му се иска да пие именно от показаната за миг напитка. Феноменът на 25-ия кадър активно се използва в телевизионната реклама.
Телевизорът „замърсява” нашето съзнание и по този начин ефективно прилага косвените внушения – това са фрази с хипнотично въздействие и команди за подсъзнателното ниво.
Телеманията е опасен навик, често тя става причина за възникване на депресия – уж всички обстоятелства наоколо са благоприятни, а човек не се чувства удовлетворен от живота. Ако опитате 3 месеца да живеете без телевизор, ще видите как настроението ви ще се подобри, вниманието ви ще се изостри и околният свят ще започне да ви изглежда по-красив и цветен.

ХИПНОЗАТА ОТВЛИЧА ВНИМАНИЕТО И ПОНИЖАВА КРИТИЧНАТА ОЦЕНКА КЪМ СЛУЧВАЩОТО СЕ
Класическата хипноза е пряко подчиняване на хипнотизирания от хипнотизатора. Това е много сложна методика. Повечето класически хипнотизатори изпадат в транс и провеждат внушение посредством непрекъснато бърборене, приличащо на бълнуване, използване на махало или нещо подобно за отвличане на съзнателното внимание. Ериксоновата хипноза се различава от класическата по това, че тя не е директивна, т.е. при нея не се използват команди. Вместо да бъде подчиняван от хипнотизатора, хипнотизираният получава команди във вид на предложения и има възможност за избор на варианти. Основният принцип на Ериксоновата хипноза се заключава в това, че се работи непосредствено с подсъзнанието, защото основните изменения се случват именно там.
Циганската хипноза. По начин на изпълнение прилича на Ериксоновата хипноза – натрапчиво бърборене, претоварване, отвличане на вниманието, насочване към транс, косвени внушения, предизвикване на приятно състояние и дори амнезия. Разговорната хипноза. Най-интересното в Ериксоновата хипноза е това, че не е задължително хипнотизираният да изпадне в транс. Тази стратегия се нарича „разговорна хипноза”. По време на разговори, беседи, повтаряне на фрази косвено се извършва внушение и се маркират команди на подсъзнателно ниво.

КОДИРАНЕТО (ЗОМБИРАНЕТО) Е ОСНОВАНО НА СТРАХА ОТ СМЪРТ ИЛИ ТЕЖКА БОЛЕСТ
Комплекс от обикновени прости процедури, наричани по-рано кодиране, са известни отдавна – използвали са се още в Древния Египет. В класическата психотерапия този метод носи името шокова терапия. Кодирането помага на човек да се избави от: алкохолизъм, пушене, преяждане, пристрастие към хазарта, наркомания.
Съществуват много видове кодиране: психологическо; двойно и тройно; с помощта на технически средства; посредством вкарване на медикаменти. В този процес се вкарва код – това е някаква психологическа програма, която под страха от смърт или някаква тежка болест налага забрана на нежелателното поведение. „Кодировчикът” влиза в подсъзнанието на пациента и подбира нужните ключови думи, за да го откаже от вредния навик например. Този вид зомбиране е основан на страха от смърт или тежка болест.

ЗОМБИРАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО - НА ВСЕКИ ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НАТИСК
Някои компании използват стратегията на „сокоизстисквачката” – в продължение на 1-2 години безжалостно експлоатират своите сътрудници, а след това просто ги уволняват. Стилът на ръководство в такива фирми е крайно жесток, основан на натиск и заплаха. Най-лесно с такава цел се „програмират” послушни хора, такива, които нямат собствени цели. Затова се казва, че ако човек няма собствена формирана цел, то ще участва в достигането на нечия чужда цел.
Друго слабо място е материалната зависимост – човек се стреми към придобиване на вещи и пари най-вече, ръководителите се възползват от това и оказват натиск. Ненапразно в днешно време много шефове на големи фирми помагат на своите подчинени да се сдобият с кредити. Това е залог, че тези сътрудници ще бъдат верни на своя бос.
На всеки човек може да се окаже психологически натиск.
Затова подчиненият трябва да бъде в по-голяма степен личност, да може да издържа високото ниво на агресия. Или пък да притежава хипнотични навици – обмислени красиви изрази, в които обаче присъстват подсъзнателни команди за неподчинение и т.н.

ТЕЛЕФОННОТО ЗОМБИРАНЕ
Психолозите и другите специалисти твърдят, че съвременната техника и наука позволяват незабелязано да се вкарва в паметта на човека някаква информация, която се усвоява. По-подходящо средство от мобилния телефон едва ли съществува за тази цел. Към разговора по мобилния телефон се добавя специално закодиран шум, който се възприема като обикновен шум от телефонната връзка. Тази незначителна пречка не дразни човека. При това той не осъзнава, че към разговора му се добавят специално закодирани инструкции, въздействащи на неговото съзнание. Такава „лъжлива” GSM станция е невъзможно да бъде открита без специално оборудване. Тя може да бъде поставена в автомобила му например. След няколко дни човек подсъзнателно започва да изпълнява инструкции, които са били вкарани в главата му чрез психологическо зомбиране.

Това, което не знаем:
ЗОМБИ ОТ МИНАЛОТО...
Думата „зомби” е произлязла от конгоанската дума nzambi, което означава „жив мъртвец” или „бог”. В някои африкански страни така са наричали драконите. Това мрачно и злобно същество е било вечен враг на слънцето и всичко живо. След време последователите на религията вуду започнали да наричат зомби оживелите мъртъвци. Смятало се, че зомби съществува, за да изпълнява заповедите на своя създател – вуду магьосник. Ако трябва да го изразим със съвременни думи – зомбито е управляем контролиран биологически робот, изработен от труп, от плът, но без душа.
Религията вуду е дошла от африканската страна Бенин, където на местен език означавало „божество”, „дух”. И на американска земя към вуду се прибавила добрата част от католицизма.
В днешно време вуду религията е много популярна, особено в САЩ. Общият брой на последователите на вуду религията в света е около 10 милиона човека. Само в Ню Йорк работят стотици магазини, където се продават растителни смеси и култови принадлежности на вуду религията – масла, специални съдове, изображения на африкански богове. В някои магазини дори се предлагат жертвени животни – петли и кози.
При вуду религията истинското общуване с божествата се осъществява чрез маниакалност и налудничавост, която се достига с помощта на танци под ритмична музика. Може би затова точно в Ню Орлеан, където е особено силен култът към вуду, се е родил джазът. Той поначало се е смятал за музика на езическите африкански култове. В България и въобще в Европа поклонниците на вуду религията са много по-малко.

А КОИ СА КЛАСИЧЕСКИТЕ ЗОМБИ?
Това, което се знае, не е много. Става дума за малобройни касти от зли вуду магьосници, живеещи някъде на Карибите.
1. Магьосникът отива в дома на своята жертва и притиска устни в цепнатината на вратата. След това той изсмуква душата на човека и я слага в специална бутилка.
2. Лишеният от душа човек бързо умира. Погребват го, а в полунощ след погребението магьосникът заедно със своите помощници разкопава гроба. Произнася името на жертвата, след което мъртвецът уж се опитва да повдигне глава, но магьосникът държи в ръка бутилката с неговата душа. Когато покойникът успее да повдигне главата си, бутилката се доближава до носа му и за част от секундата се отпушва, сякаш да излезе пленената душа. Смята се, че в този момент тялото възвръща живота си. Завършвайки ритуала, магьосникът изпраща оживелия зомби да обикаля около своя дом. Той му чете заклинания, за да може завинаги да лиши жертвата си от памет за миналия му живот. Вторият начин за кражба на душата се състои в следното – магьосникът поставя под възглавницата на своята жертва съд с магически предмети, които притеглят душата му към себе си. А оживяването на трупа винаги се случва по един и същи начин.
3. Магьосникът приготвя специални смеси, които парализират човека и така го лишава от способността да се съпротивлява. Той поръсва мъртвеца с този зомбиран прах.

ЗОМБИТО ГЛЕДА СТРАННО И ИЗВЪРШВА МЕХАНИЧЕСКИ НЕОБМИСЛЕНИ ДВИЖЕНИЯ
Магьосниците използват зомбитата по различни причини.
• От чувство за мъст към човека.
• От желание да получат силата на зомбито. Лишено от чувства и мисли, зомбито е много силно физически и умее да изпълнява всякаква тежка физическа работа. Разказват, че много често в плантациите от захарна тръстика се срещат получовеци.
• Договор между магьосника и дявола. За разлика от християнската вяра, където човек може да продаде собствената си душа на дявола, при вуду религията магьосниците се разплащат за силата и властта си с душите на другите смъртни.
Ето по какви външни признаци може безпогрешно да се разпознае едно истинско зомби:
• разсеян, нефокусиран поглед;
• поклащане при ходене;
• механични необмислени движения;
• гласът сякаш се издава от носа.
Изповядващите вуду религия могат да защитят своите умрели близки от участта да бъдат зомбирани по следните начини:
• Заливат гроба с бетон, за да не може да се разкопае. Това обаче е достъпно само за богатите хора, защото бетонът в Карибския басейн е доста скъп.
• Пазят гроба няколко нощи след погребението. Когато трупът започне да се разлага, от него вече не може да произлезе зомби.
• Зашиват устата на покойника или го покриват с пръст, за да не може той да се отзове, когато магьосникът назове името му.
• Слагат нож върху гроба, за да може умрелият да се защити от злия магьосник.

ЗАЩО СЕ ПОЯВЯВАТ ЖИВИТЕ МЪРТЪВЦИ
От социална гледна точка обяснението е следното. Хаити е бедна държава, няма пари, за да се грижи за психично болните и нервно болните хора в болници. Почти всички те нямат никакви спомени, нямат памет и се шляят безцелно по градове и села. Някое семейство взема при себе си такова „зомби”, което отдавна е забравило своето минало, за да помага в работата. На съседите те обясняват, че са намерили отдавна изгубен свой роднина, „върнал се от оня свят”. Смята се, че такива хора са благословени от Бога. В последно време обаче няколко пъти са се провеждали ДНК анализи на подобни „роднини” и се доказвало, че те нямат нищо общо със семейството.
От политическа гледна точка – дълго време Хаити е под властта на диктатори от семейство Дювал. Те се разправили жестоко със своите противници и за да скрият следите от тези свои безчинства, ги обявили за жертви на култа към вуду религията. А неграмотното население на Хаити лесно вярвало в такива небивалици.
От астрална гледна точка – напълно възможно е в продължение на няколко дни след смъртта да се запази слаба връзка между астралното тяло (душата) и материалната обвивка на човека.
Затова тези, които притежават екстрасенски способности, могат отново да съберат душата и тялото и известно време това тяло да функционира. От езотерична гледна точка – магьосникът предава на мъртвеца част от своята жизнена енергия и управлявайки тази енергия, той заставя зомбито да прави това, каквото той поиска от него. В същото това време тялото на умрелия продължава да се разлага както при обикновен мъртвец, затова този тип зомби е най-краткотраен. Обаче шаманът изцяло владее това тяло, може дори да се всели в него, да гледа с неговите очи, да слуша с неговите уши и т.н.
От природна гледна точка – много последователи на вуду религията вярват, че е възможен вариант на самозараждане на зомби в резултат на уникални съвпадения на електромагнитните честоти и полета на нашата планета в момента на погребването на мъртвеца. Енергополето на планетата поддържа по някакъв начин умрелите хора в състояние, пригодно към самозараждане.

ПРАХЪТ ЗА ЗОМБИРАНЕ Е СЪСТАВЕН ОТ СИЛНО ДЕЙСТВАЩИ ОТРОВИ
За една от най-вероятни се смята теорията на американския учен Уайд Девис. Според него върху жертвата се въздейства с помощта на специален „прашец за зомбиране”, който представлява смес от силнодействащи отрови. Този прах блокира определени участъци от мозъка, отговарящи за жизнеспособността на организма – такива като сърцебиенето, дишането, кръвообращението. В крайна сметка човек наистина умира от това „отравяне”, а след около едно денонощие оживява. Сместа не само създава видима смърт, но и завинаги изкарва от строя най-важните мозъчни центрове, като лишава човека от памет. Лишава го от способността да говори и мисли.
Ето кои са компонентите на тази злокобна смес:
• прах от риба-куче, риба-смърт – това е първият и основен компонент на праха. Това е прекалено отровно морско създание и съдържа много силна нервнопаралитична отрова – тетродоксин.
Това е може би най-опасната отрова за човека. Смъртоносната доза е само една десетхилядна от грама и превишава 500 пъти степента на въздействие на калиевия цианид;
• отровната жаба ага. За да получи отрова от нея, магьосникът държи една нощ жабата в буркан заедно с морски пиявици, които я хапят и я заставят да отделя отрова. В резултат на това каратоидните жлези на жабата изработват голямо количество активни химически вещества – буфотеин, буфогенин и буфотоксин;
• много билки, като основни компоненти се смятат растения от рода на татула;
• жлъчен мехур от човек или голямо животно;
• кости от черепа на наскоро умрял мамбо – вуду жрец.
Самият процес на приготвяне на зомбирания прах е технологически много сложен, така че може да се приготвя само от опитен вуду магьосник.
Ако човек опита сам да приготви такава смес, рискува да се отрови веднага.

ЖИВ МЪРТВЕЦ ИЛИ ЗОМБИ?!
• Вуду-магьосниците изсмукват душите на жертвите си и ги запечатват в бутилки
• Всички ние в една или в друга степен сме зомбирани
Думата „зомби” предизвиква страх и дори ужас. Никой не иска да се превърне в такова същество, защото не желае съзнателно да бъде послушна марионетка по чужда воля. Но дали тази чужда воля понякога може да ни бъде полезна? Вероятно – защото без усилия ние получаваме готовите истини, тези истини работят в наша полза и облекчават живота ни.
От това следва, че всички ние, макар и мъничко, сме зомби. Това значи, че сме хора, усвоили определени ценности, принципи и ред от родителите, законите, книгите, религиите. И всички ние ползваме ценностите, приемайки ги за свои, и те наистина стават наши, ако сме съгласни с тях и им се доверяваме.
Вероятно ще си помислите, че това няма нищо общо с истинските зомби. Но, съгласете се, че много са малко хората в този свят, които сами откриват всички истини – за това се изисква много труд и постоянна работа със съзнанието.

ПЪЛНО ОСЪЗНАВАНЕ НА САМИЯ СЕБЕ СИ ПОСТИГАТ МНОГО МАЛКО ХОРА
Пълното осъзнаване на самия себе си е цел на някои духовни сподвижници, опитващи се да излязат извън границата на материално осъзнатия свят. На повечето хора обаче това не им е нужно. На тях им е достатъчно да се усещат в безопасност и да изпитват щастие. Не се налага да осъзнават себе си ежеминутно, защото това ще им попречи да действат. Представете си например една стоножка, ако всеки път мисли с кой крак да стъпи, тя направо ще загуби ума си. Това като метафора, но е много показателно.
Тогава с какво е опасно зомбирането? Отговорът е един – в източника на указанията, на този, който дава насоките. Когато един човек е користен и властолюбив, когато страда от болезнени амбиции, той се опитва да изтласка другите хора от собствените им разбирания, той прави всичко възможно да им натрапи своите собствени мисли и поведение – ето това е зомбиране, от което трябва да се пазим, да бъдем нащрек. Но когато чуждите указания и цели запълват нашата вътрешна пустота, тогава ние не трябва да ги отказваме, ако им вярваме, разбира се. И ако желаем да им се подчиним. С една дума, от нас самите зависи доколко сме зомби.

КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ ЗОМБИРАНЕТО?
Това, което в психоанализата се нарича Супер его, или колективно неосъзнатото – е задължителна съставна част от психиката на всеки човек. Тя представлява съвкупност от натрапени отвън възгледи, мнения и принципи, общи за определени групи хора. Ние хората възприемаме тази част от нашата психика като наши собствени представи.
На нас ни се струва, че непременно трябва да се избавим от чуждите възгледи и принципи. Но не трябва. Налага се само да анализираме кои от тези принципи работят в наша полза и кои – не. Човек винаги е малко зомби. Важното е къде е нашата воля. Тя е в способността съзнателно да анализираме тези принципи, които изповядваме, тези чувства, които изпитваме, и тогава да си направим собствен подбор кое е подходящо за нас и кое не.
Ползата от зомбирането е в това, че е достатъчно да приемаме чуждите истини, че не се налага всеки път да изобретяваме колелото, електричеството, телефона и т.н., защото някой вече го е направил за нас. Между другото, е удобно да сме зомби, защото получаваме психически инструмент, с помощта на който се сдобиваме с много неща и да бъдем щастливи например, когато караме колата на автопилот, без да разбираме това устройство. Затова пък е удобно.

ВСЪЩНОСТ!
Съвременният психотерапевт се различава от старинния жрец само по външния вид.
Магията е преди всичко изкусен начин за манипулиране на човешкото поведение.
Магьосникът го е правел с наркотични средства, а психотерапевтът използва постхипнотична програма.
Смята се, че на поставения под хипноза човек не трябва да се внушава нищо, което да противоречи на неговата личност.
И тези, които твърдят, че внушението не е в състояние да промени нравствената същност на личността, просто не са прави.
Подвластни ли сте на психологическа атака?
Признаците за това, че човек е подвластен на психологическа атака, са следните:
1. На ментално ниво – рязка преоценка на ценностите. Без видими причини важните за човека планове, стремежи и цели изведнъж губят смисъл за него и той ги заменя с други.
2. На емоционално ниво – симпатията към някого изведнъж се сменя с антипатия. Или точно обратното – без каквито и да било причини човек започва да изпитва любов, уважение, благодарност, дори преклонение пред някого.
Последствията от негативното психологическо въздействие са:
1. Емоционална опустошеност.
2. Понижаване на вътрешната мотивация.
3. Чувство на тъга.
В такава ситуация може да ви помогне само професионален психотерапевт, който умее: хипноза; дихателни техники; телесно ориентирана терапия. Избягвайте лечители и прочее шарлатани, които ще ви премахнат „уроките”.

Публикациите подготви за печат екип на “ВРАЧКА”