<strong>Патриархът на семейство Рокфелерови отказва да даде възможност да природата да вземе своето и е решил да се подложи на още една операция за присаждане на сърце. На преклонните 101 години той официално се превръща в човека с &ldquo;най-многото в света присаждания на сърце&rdquo;. Това вече е седмата операция за трансплантация на този най-важен орган. </strong><br /> <br /> Специалисти от Международната общност по трансплантация на сърце и бели дробове твърдят, че трансплантирането на сърце се предписва на пациенти до 70-годишна възраст. Като подчертават, че дори и тогава трябва много предпазливо да се подбират подходящите за трансплантация с оглед текущи показатели за здравословното им състояние и индекса на масата на тялото. Поредното присаждане на сърце се провежда след последната неудачна такава преди известно време. <br /> <br /> По данни на организацията &ldquo;Донорска програма Даряване на живот&rdquo; в света има повече от 122 хиляди човека, очакващи така необходимите им органи&rdquo;, включително сърце. За всички тях съответно не достигат органи и затова нуждаещите се от трансплантация трябва да се подчиняват на правилата. А тези правила предполагат създаване на списък на чакащите, намиращ се под контрола на Обединена мрежа за обмяна на органи. Понякога се правят специални изключения за деца, обаче в съответствие с Програмата на донорите &ldquo;такива фактори като доход на пациент, неговото обществено положение, расова или етническа принадлежност не играят никаква роля в определянето на реда на получаване на органите&rdquo;. <br /> <br /> Всеки ден умират 22 души в очакване на трансплантация, която не може да се случи заради недостиг на донорски органи, включително деца.<br /> Какво обаче се получава на дело? Или Международната общност по трансплантация на сърце и бели дробове хитрува, като заявява, че пациентите за трансплантация трябва да са по-млади от 70 години. Или не е проблем на всеки, доживял 101 години, да се извършат 7 трансплантации. По-скоро Дейвид Рокфелер се превърна в рекордьор в тази област заради името и парите си.