<span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>Д-р Валентин Лачев</strong></span><strong> е акушер-гинеколог и специалист по ендокринна гинекология. Завършва Медицинска академия - София през 1977 г. През 1980 г. печели конкурс за клинична ординатура в &ldquo;Майчин дом&rdquo; в София. След нов конкурс през 1984 г. е избран за асистент в Института по ендокринология в столицата и работи под ръководството на проф. Докумов - основател на ендокринната гинекология в България.<br /> <br /> </strong><img src="/documents/newsimages/editor/201610/SVETI_LAZAR.jpg" width="300" height="450" hspace="7" align="right" alt="" />Д-р Лачев има специализации в страната и чужбина по ендокринна гинекология, стерилитет и IVF, както и проведени курсовe по ехографска диагностика, колпоскопия, ендоскопска хирургия и др.<br /> Д-р Лачев е един от пионерите на ин витро оплождането в България. От 1988 г. е главен асистент в &ldquo;Майчин дом&rdquo;-София. Чете лекции по стерилитет и ендокринна гинекология, както и ръководи основния курс по ин витро оплождане и нови репродуктивни методи. През 2006 г. д-р Лачев започва работа в СБАЛ &ldquo;Св. Лазар&rdquo; като консултант по ендокринна гинекология и стерилитет и ръководител на лаборатория за ин витро оплождане.<br /> <br /> Широките му познания в областта на стерилитета и ендокринната гинекология дават възможност д-р Лачев и ръководената от него лаборатория да насочат дейноста си към някои от най-тежките форми на стерилитет при мъжа и жената. На първо място това е т.нар. &ldquo;намаляване и изчерпване на яйчниковия резерв&rdquo;. Лабораторията успява да поддържа 28% забременяване при жени над 42 г. В тази връзка е и втората посока, в която са насочени усилията а именно - замразяване на генетичен материал - сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони. И на трето, но не на последно място, това е дарителството на яйцеклетки и ембриони.<br /> Разбира се, в сектора за асистирана репродукция към СБАЛ &ldquo;Св. Лазар&rdquo; се извършват и всички други конвенционални методи на диагностика и лечение на стерилитета: хистеро- и лапароскопии, хормонални изследвания и лечение на ендокринния стерилитет.<br /> <br /> <strong>- Д-р Лачев, колко време мина от основаването на ин витро лабораторията към СБАЛ &ldquo;Св. Лазар&rdquo;?</strong><br /> - С този въпрос ми напомняте, че тази година ще честваме 10-годишен юбилей. През това време в лабораторията се създаде сплотен колектив, с който постигнахме най-добрите си резултати. Успявахме всяка година да въвеждаме нови методики, нова апаратура и да повишаваме квалификацията си. Това, което особено ме удовлетворява в работата ми, е възможността сам да вземам решения и да съм отговорен за тях.<br /> <br /> <strong>- Знам, че изцяло обновявате лабораторията. Бихте ли ни разказали подробно с какво ще бъде по-различна?</strong><br /> - Това е политика на самата болница - инвестира се в закупуването на нова апаратура и подновяване на интериора. Апаратурата, която ще заменим, е работеща, но в медицината, както и в някои други клонове на науката, инвестицията в иновативна апаратура е гаранция за по-високи успехи. Всяка ин витро лаборатория разчита на няколко основни апарата. На първо място това е инвертният микроскоп с прикачените към него микроманипулатор, лазерна приставка и обектив за IMSI. В нашия случай купуваме най-новото поколение микроманипулатор - &ldquo;INTEGRA 3&rdquo;, който дава възможност да извършваме бързо, щадящо за яйцеклетките и при най-добри температурни условия, ICSI процедури (интра цитоплазматична спермална инжекция). IMSI приставката (специален обектив, камера, монитор и софтуер) дава възможност да подберем най-жизнеспособните и морфологично най-добрите сперматозоиди, които да използваме за ICSI процедурата. Лазерната приставка - aктивен лазер <br /> <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong><br /> SATURN 5 - e лазер от най-ново поколение, </strong></span><br /> <br /> с който извършваме различни процедури върху яйцеклетката и ембрионите. Най-често това е т.нар. &ldquo;хетчинг&rdquo;, както и процедури по отделяне на отделни бластомери от развиващия се ембрион за нуждите на преимплантационната диагностика (генетичен скрининг на ембриона, който ще бъде трансфериран). Това дава възможност да се отхвърлят редица генетично обусловени заболявания, още преди извършването на ембриотрансфер. Изброените апаратура и методи повишават крайния резултат при нашите пациенти. До този момент нашата успеваемост при бластоцистен трансфер е 70%. Всяко увеличение дори с 2-3% е успех, който очакваме да постигнем.<br /> <br /> <strong>- Обновяването на лабораторията освен с очакваната по-висока успеваемост, обвързано ли е и с повишаване на цените?</strong><br /> - Има два въпроса, които са екзистенциални за пациентите. Първият касае процента на успеваемост, а вторият - цените. Ние сме публикували нашия актуален ценоразпис на сайта на СБАЛ &ldquo;Св. Лазар&rdquo;, в който се вижда, че цените са изцяло запазени, а при някои манипулации са намалени. Причината за това е <br /> <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong><br /> силната конкуренция при лабораториите за ин витро </strong></span><br /> <br /> оплождане в България. Техният борй надминава 32 и се откриват и нови. Конкуренцията е в интерес на пациентите, които получават по-добро качество на по-ниски цени. Поддържането на това ценово равнище в малка лаборатория, каквато е нашата, е трудно, тъй като работим с най-доброто на световния пазар по отношение на среди, консумативи и апаратура.<br /> <strong><br /> - Как виждате перспективата в развитието на асистираната репродукция в България?</strong><br /> - Ин витро оплождането беше създадено, за да лекува тубарния стерилитет при жената (запушени или липсващи маточни тръби). С годините се въведоха нови и методи на ин витро оплождане, т.нар. асистирани репродуктивни технологии. Кръгът на подлежащите на лечение чрез ин витро методики се разшири многократно и се стигна до там, че някои жени смятат това за единствен начин за забременяване. Така например методиката криопрезервация позволи въвеждането на термина &ldquo;отложено майчинство&rdquo;, а изчерпването на яйчниковия резерв при някои жени даде възможност да се развият донорските програми. Започваме да говорим за създаването на яйцеклетки и сперматозоиди от стволови клетки и т.н. Т.е. репродуктивното здраве в голяма степен ще бъде обвързано с тези методи.