ББЦ стартира акция "Справедливост" за защита на гражданите от рекета на частните съдебни изпълнители и банките. От името на партията законовите промени в ГПК бяха внесени от зам.-председателя на "България без цензура" Ангел Славчев, от депутата и лидер на ЗНС Румен Йончев и от независимия народен представител Светлин Танчев. Инициатор и автор на законопроекта е Славчев.
Поправките имат за цел да се прекратят злоупотребите на ЧСИ, когато гражданите се оказват осъдени, без изобщо да са били уведомени за образуваните срещу тях изпълнителни дела от банките. С промените се слага край на порочната практика изпратените съобщения и призовки по съдебни и изпълнителни производства да не достигат до техния адресат, поради което гражданинът е лишен от съдебна защита. Поправките предвиждат глоба от три минимални работни заплати за лицето, което не връчва законосъобразно призовката на гражданина.<br /> <br /> В измененията са включени клаузи, задължаващи съда при дело, заведено от банка, да се назначава особен представител на длъжника. Дава се право на длъжника да спре делото срещу него, ако е подал възражение. Предвидени са допълнения, които ще озаптят и частните съдебни изпълнители. Създава се защита на собствеността на длъжниците срещу незаконосъобразното изпълнение в случаите, когато се извършва преценка за несеквестируемостта в противоречие на Закона за устройство на територията и в случаите, в които между образуването на изпълнителното дело и налагане на възбрана и извършването на публичната продан, е изминал значителен период от време.<br /> <br /> Нуждата от бързо и ефективно съдебно изпълнение не може и не бива да бъде за сметка на основните човешки права на засегнатите страни. Необходимостта от равнопоставеност между различните субекти в изпълнителния процес и от съдебната защита на длъжниците в случаите на незаконосъобразно нарушаване на техните права налага изменение на нормативната уредба, се посочва в мотивите на вносителите от ББЦ.<br /> <br /> Измененията на ГПК в частта на принудителното изпълнение целят да създаде равновесие между правата на кредитори и на длъжниците и постигане на целите на принудителното изпълнение в съчетание с принципите на законосъобразна и съразмерна на интереса на кредитора принуда и на гаранция за защита на основните права на длъжниците, е записано още в мотивите. /БЛИЦ<br />