Присъединяването на ГДБОП към ДАНС трябва да стане при ясно разграничаване на службите. Също така трябва да се подобри връзката на агенцията с прокуратурата. Това обяви кандидатът за председател на ДАНС Недялко Недялков по време на изслушване в Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
&rdquo;Необходимо е да се подобри и координацията с другите държавни служби и ведомства, НСО и Военна информация. Присъединяването на ГДБОП към агенцията трябва да стане при ясно разграничаване на службите от контраразузнавателните служби. Понастоящем е образувана структура Специализирана дирекция &bdquo;Противодействие на организираната престъпност&rdquo;, която ще бъде правоприемник на ГДБОП. Възможно е впоследствие, след запознаване детайлно с работата на новата специализирана дирекция, да се предприемат действия към оптимизиране на дейността, но това ще бъде извършено след задълбочен анализ и преценка. Един от приоритетите на дейност, който в момента има известно изоставане, е в сферата на глобализацията и борбата с киберпрестъпността. Планира да се създаде междуведомствена структура, която да изработи план за действие, каза Недялков. - Процесът, по който ще се осъществи преминаването на ГДБОП, ще бъде в тясна координация с Министерство на вътрешните работи, за да може да се гарантира безпроблемната работа на звената.&rdquo;<br /> <br /> Относно връзките с чуждите партньори, Недялков каза, че трябва да се продължи съвместната работа по всички текущи проекти. &ldquo;Във връзките с чуждите служби ще се акцентира върху съобразно възникналите рискове от заплаха, на които трябва да отговорим. Агенцията е част от структурите на НАТО и ЕС и поддържа добри взаимоотношения с тях, добави той. &ndash; Трябва сериозно да бъде противодействието на производството и трафика на наркотици.&rdquo;<br /> <br /> Другият кандидат за поста - Владимир Писанчев, акцентира в представянето си на това, че оценката за работа на ДАНС в международна гледна точка е положителна и трябва да продължи по същия начин.&nbsp;&rdquo;Участваме в няколко организации, в които имаме партньорство както с европейските, така и с евроатлантическите служби, каза Писанчев. - Трябва да се обърне внимание на необходимостта от специфични знания на служителите. Особено внимание ще се обърне и на управленския състав и то на средно управленския състав. Този състав трябва да има определени качества и да отговаря на съответните критерии. Също така трябва да се управлява и по-добре бюджетът на агенцията.&rdquo;<br /> <br /> <strong>Калин КАМЕНОВ, БЛИЦ <br /> </strong> <br />