ГЕРБ може да осигури висок икономически растеж на предприятията от малкия и среден бизнес и най-вече на износителите на продукти с добавена стойност. Това заяви водачът на листата на ГЕРБ в Хасково Делян Добрев на среща с ръководството и работниците в предприятие за производство на машини за хранително-вкусовата промишленост в Хасково.
Първите двама в листата на ГЕРБ &ndash; Хасково Делян Добрев и Красимир Стефанов посетиха предприятие &bdquo;Донидо&ldquo;, което изнася 90% от продукцията си. Добрев представи частта от програмата на ГЕРБ, която предвижда структурна реформа в Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която да позволи на агенцията да проучва външни пазари, да намира конкретни контрагенти на българските фирми, да консултира компаниите по отношение на режима за износ и др.<br /> <br /> &bdquo;Предвиждаме преминаване на търговско-икономическите представители от МИЕТ в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и разширяване на функциите и задълженията на агенцията чрез законодателни промени. Ще подкрепим компаниите и браншовите организации да извършат маркетингови проучвания, да участват в международни изложения, за да могат да стъпят на нови пазари. <br /> <br /> В следващите 4 години се очаква скромен ръст в икономиката на европейските пазари, докато бързо растящите икономики от трети страни се очаква да растат с над 7% всяка година. Българските фирми трябва да излязат на пазари като Бразилия, Индия , Китай и Япония&rdquo;, подчерта Делян Добрев. &ldquo;Ще насърчаваме фокусирано експортно ориентираните предприятия с безвъзмездна помощ за технологична модернизация и въвеждане на системи за управление на качеството&rdquo;, добави водъчът на листата на ГЕРБ в Хасково. Той добави, че ГЕРБ ще работи за промяна в профила на износа, като стимулира износа на стоки с висока добавена стойност за сметка на износа на суровини и материали.<br /> <br /> От своя страна собственикът на предприятието Йордан Вълчев подчерта, че голямо облекчение за фирмите, занимаващи се с износ, е връщането на ДДС в срок от един месец. Той благодари на Красимир Стефанов за коректно работещите структури на НАП за възстановяване на ДДС. Вторият в листата на ГЕРБ в Хасково Красимир Стефанов посочи, че при следващ мандат ГЕРБ ще работи за връщане на ДДС в седем дневен срок.<br />