REWE Group се отказва напълно от дискаунт бизнеса в България. До края на октомври 2015 г. ще бъдат затворени всички магазини на PENNY в страната. Първият магазин на веригата в България беше открит през 2009 г. В момента към нея принадлежат 49 магазина. В международен план компанията ще продължи да развива веригата PENNY в останалите 5 страни, в които тя оперира – Австрия, Италия, Румъния, Чехия и Унгария.
В България голямата фирма ще се концентрира върху сегмента на супермаркетите, в който е представена с търговската верига Билла. Част от филиалите на супермаркетите, които придстои да бъдат затворени, както и логистичният им център в Столник (до София в Община Елин Пелин), ще преминат към другата немска верига. В момента към нея принадлежат 92 супермаркета. <br /> <br /> Всички задължения към доставчици, бизнес партньори и служители ще бъдат изпълнени, обещават от фирмата. Доколкото е възможно, на служителите на PENNY ще бъде предложено работно място в другата верига. Останалите служители ще получат обезщетения, които надхвърлят определените в закона суми. Схемата на компенсациите е обсъдена и одобрена и от европейския представител на служителите в компанията. <br />