Физици теоретици смятат, че Вселената може да изчезне съвсем внезапно – процесът на подготовка вече е започнал. Никой не може да каже с точност нито кога, нито как ще се случи това – но математиката позволява да се построят три сценария.
Сценариите се наричат условно &bdquo;голям колапс&ldquo;, &bdquo;голямо разкъсване&ldquo; и &bdquo;голямо замръзване&ldquo; &ndash; и всички те са еднакво мрачни.<br /> <br /> Екип физици от Мюнхен са създали модел на въпросните &bdquo;големи взривове&ldquo; и смятат, че светът може да замръзне постепенно от загуба на енергия и забавяне на микрочастиците, да колапсира в черна дупка или да бъзе разкъсан на парчета от мощната сила на тъмната енергия.<br /> <br /> Всички тези страшни сценарии математически са безупречно обосновани и никой не знае защо те не настъпват.<br /> <br /> Физиците смятат, че тъй като не знаем защо Вселената се разширява, то не можем и да сме сигурни, че тя няма да започне да се разширява с все по-голяма скорост, тъй като силата на гравитацията ще действа все по-слабо и по-слабо върху отдалечаващите се един от друг обекти.<br /> <br /> А черните дупки могат да възникват според идеята във всяка точка от пространство-времето.<br /> <br /> Аналогично на неуправляемото разширение може да се случи и същото неуправляемо свиване &ndash; не е казано, че гравитационната константа и други вселенски константи не могат да се променят изведнъж. Отново теоретично това е възможно. Някога изведнъж е настъпил Големият взрив, а какво е било преди него?<br /> <br /> Физиците и математиците все пак се утешават от едно &ndash; щом Вселената съществува вече 13,8 млрд. години, то има вероятност тя да просъществува още толкова и може би два пъти по толкова.<br /> <br /> <br /> <iframe width="510" height="400" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/4_aOIA-vyBo"></iframe>