На 16 март влиза в сила приетата от Европейската централна банка програма за количествено улеснение, заедно с която базовия лихвен процент се понижава с 0.05% и вече е нула, намаляват още лихвите по кредитите до 0.25% и по депозитите- до минус 0.4%, пише politrussia.com.
&nbsp;Така ЕЦБ дава преимущество на европейските производители и ги защитава от конкуренцията на вносните стоки, макар че рискува да намали инвестиционната привлекателност на Европа.<br /> <br /> Желанието да се преодолее рецесията тласка не само Европейския съюз към подкрепа на националните икономики. Така продължава да съществува огромен риск от избухване на валутна война-която по своето съдържание е масово отслабване на националните валути в търсене на конкурентни предимства и стимулиране на икономиката.<br /> <br /> Китай бе държавата ,която първа прибегна до този подход-да девалвира националната си валута, за да получи търговски предимства пред конкурентите си. В стремежа си да запази висок икономическия си ръст, държавното ръководство в Пекин не спира да налива пари във финансовата система, както и да понижава стойността на юана.<br /> <br /> Според данни на &bdquo;Блумбърг&rdquo; през миналата година в 24 държави е имало регистрирано понижаване на лихвените проценти и облекчаване на парично-кредитната политика. Експерти обаче подчертават, че обезценяването на валутите е опит за кражба на икономически ръст от други страни.<br /> <br /> По този повод известният икономист от Citi Group Уйлям Бютер предрича нова спирала на валутната война: &bdquo;В глобалната икономика няма лидерства. И никой не иска да се отказва от изгодата в краткосрочна перспектива, разорявайки съседите си с помощта на своя валутен курс. Затова валутните войни ще са наше ежедневие и през следващите няколко години&rdquo;. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br /> <br />