В 2 800 сгради в цяла България в момента се измерва съдържанието на опасния газ радон, който може да ни разболее от белодробен рак, съобщава „Телеграф”. Въз основа на измерванията ще бъде изработена национална база данни и радонова карта с най-рисковите за облъчването райони.
През септември ще бъдат снети и оповестени първите данни от започналото през април национално проучване, обещават от Националния център за радиобиология и радиационна защита.<br /> <br /> Заради препоръка от ЕС данните за радона в жилищата ще станат част от офертите за тяхната продажба и отдаването им под наем, също като енергийните им характеристики.<br /> <br /> Радонът е първият по значимост фактор за рак на белия дроб за непушачите и втори сред пушачите. Вдишването на газа е причина за между 3 и 14% от случаите на карценоми в дихателните пътища, обявиха от Световната здравна организация след поредица от национални проучвания в Европа, Северна Америка и Китай.<br /> <br /> Според статистиката всяка година на всеки 100 000 души население в България се откриват над 200 случая злокачествени новообразования на дробовете, а смъртността е над 50 души. Следователно между 6 и 28 случая от тях могат да се свържат с повишена концентрация на радон, пише в Националната програма за намаляване на въздействието на радона върху населението от 2013 до 2017 г.<br /> <br /> Радонът се образува при радиоактивното разпадане на урана в почвата, скалите, от останали замърсявания от уранодобива. Той е инертен газ, който се придвижва на големи разстояния в почвата и прониква в жилищата през различни фуги в тяхната основа и през мазетата.<br /> <br /> Радонът се разпада и получените радиоактивни продукти се отлагат върху аерозолни частици и прах във въздуха или по повърхности в стаята. Вдишани, тези частици се прикрепят по дихателните пътища и водят до облъчване на чувствителните клетки в белодробната тъкан.<br /> <a target="_blank" href="https://myclinic.bg/"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong><br /> Още медицински новини четете на най-полезния здравен сайт myclinic.bg</strong></u></span></a><br /> &nbsp;