Стартира кампанията за издължаване на местните данъци и такси за 2012 година.
От първи март хората, собственици на недвижими имоти, вече могат да покриват задълженията си към съответната община или ан две равни вноски &ndash; до 30 юни и до 30 октомври, или нацяло, с право на 5% отстъпка.<br /> <br /> Разсрочено плащане е предвидено и при данъка върху превозните средства. Такса &ldquo;смет&rdquo;, която върви заедно с данък за недвижим имот, ще се внася по ред, определен от всяка община. /БЛИЦ<br />