Три банки събират по 10 лв. за откриване на сметка на фона на средна цена на услугата в сектора от 2,16 лв. Това става ясно от нова функционалност на финансовия портал "Моите пари", който от 2 декември сравнява таксите по основни касови операции и банкови преводи на 20-те най-големи трезора у нас, съобщава „Стандарт”.
Почти всички банки събират такса за месечна поддръжка на сметката, която е в диапазона 1,50-2,50 лв. Само две от 20-те банки събират такса за внасяне на пари в брой до 3000 лв. от титуляра на сметката в клон на трезора.
 

В много широк диапазон са таксите на банките за теглене на пари в брой. Например тегленето на сума от 2000 лв. в редица банки е напълно безплатно. Но няколко трезора събират такса от близо 20 лв., ако за тегленето на парите няма предварителна заявка. Най-често обаче за тази услуга банките събират такса от 2-3 лв. Според данните на БНБ, средно за системата тегленето на каса до 1000 лв. излиза 0,89 лв.
 
Вътрешнобанковите преводи не са много скъпи, като обикновено се движат около 1 лв., сочи  сравнението на "Моите пари". Най-високата такса за тази услуга е 3,50 лв. 
 
Банките трябва да свалят таксите си до 1 февруари 2017 г. По закон това е крайният срок, в който всички банки трябва да се въведат т. нар. платежни сметки за основни операции с по-ниски такси. Според закона услугите по платежните сметки за основни операции трябва да са с "приемливи такси",  съобразени с нивото на доходите в страната.
 
Задължително е въпросните такси да са по-ниски както от таксите за същите услуги, които съответната банка извършва по платежни сметки за "неосновни" операции, така и от средния размер на таксите за цялата банковата система. Въпросният среден размер беше обявен от БНБ на 14 октомври. БНБ ще трябва да създаде и сайт, чрез който потребителите да могат да сравняват таксите по платежни сметки в различните банки.