10% - но увеличение на цената на електроенергията от 1 юли ще предложи EVN на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това обяви ръководството на компанията във Виена, съобщи БНР.
Инфлацията за 2008 г. от 7,8 на сто и ангажиментите за развитие на възобновяемите енергийни източници са основните мотиви за новите цени на дружеството, обслужващо над 1,5 милиона клиенти в Централна и Югоизточна България. Битовите абонати на EVN ще заплащат 16,7 стотинки за киловат час по дневна тарифа и 9,7 стотинки за нощна, ако предложението на дружеството бъде одобрено, заяви Чемширов, директор регулационен мениджмънт в Електроразпределение - Пловдив. По думите му ценовите намерения за периода след 1 юли се обявяват по-рано, за да има достатъчно време за обществен дебат и е възможно съотнасянето им в ДКЕВР те да претърпят промени. Това е най-ниското искано от EVN увеличение на цените на електроенергията откакто компанията е на българския пазар. Ценовите предложения не целят увеличение на приходите, а само покриване на по-големите ни разходи, коментира още Чемширов. От своя страна Петър Лаер, член на управителния съвет на EVN-Австрия подчерта, че се забелязват спад на потреблението на електроенергия в България. Докато последните години развиващата се икономика е гарантирала ръст от 7%-8% в консумацията, то сега се регистрират 4%-5%.
ЧЕЗ пък съобщи за БЛИЦ, че ще публикуват на 28 февруари 2009 г. предложенията си за промяна на цените за разпределение и снабдяване с електроенергия. Предложението е за 10.5% средно увеличение на цените на електроенергията (общо цена за снабдяване и за разпределение), което означава увеличение с 0,014 лв./КВтч без ДДС.
Средномесечната консумация на домакинствата на територията на Западна България е около 188 кВтч (включително дневна и нощна тарифа). За тази консумация средната сметка при настоящите цени е около 23 лв./месечно без ДДС на месец. Средното увеличение за домакинство с новите цени е 3 лв./месечно без ДДС.
Предложенията за увеличение на цените на електроенергията са пряко свързани с реалните разходи за изпълнение на задълженията ни по лицензия, необходимостта от нови инвестиции за модернизация на електроразпределителната инфраструктура и компенсиране на увеличението на цените за закупуване на електроенергия от когенерационни централи. В поисканото увеличение е отразена и инфлацията.
В предложението на ЧЕЗ са калкулирани 90 милиона лева за инвестиции в инфраструктура, което е близо 27% повече в сравнение със заложените от ДКЕВР 71 милиона лева годишно. В условията на разрастващата се икономическа криза ЧЕЗ Разпределение България АД ще продължи да развива електроразпределителната мрежа, подобрява качеството на разпределителната услуга и поставя в центъра на своята дейност удоволетвореността на клиентите.
В искането на ЧЕЗ Електро България за нови цени на електроенергията са отразени и по-високите цени за когенерация, които ДКЕВР прие в края на 2008 г. От нарастването им ЧЕЗ Електро България ще загуби 6,6 млн. лв само за първото полугодие на 2009 г.
„ЧЕЗ настоява за цени, които да покриват направените от нас разходи и да ни дават възможност да инвестираме достатъчно средства в мрежата. През миналата година увеличението на цената бе разпределено основно към преносната мрежа и централите - то само премина през ЧЕЗ. Очакваме, че няма да се повтори ситуацията от миналата година, когато от общото увеличение от 14% само 1% остана в ЧЕЗ”, каза Любош Павлас, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. /БЛИЦ