10,1 % е било средното ниво на безработицата през 2011 г. Над 216 000 души са започнали работа през изминалата година. Това стана ясно от думите на новия директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова.
Разликата в данните на Евростат за нивата на безработицата у нас Лозанова обясни с различните методи на изчисление. Според европейската агенция безработицата у нас е над 11 %. Лозанова обясни, че европейската агенция взима данните за действително регистрираните лица в Бюрата по труда. Тя не пожела да каже какви са нивата на безработицата в началото на 2012 г., но уточни, че няма коренна промяна от нивата от предходната година. <br /> <br /> Близо 103 000 от всичките безработни българи са си намерили работа директно в Бюрата по труда. 48 000 пък работят чрез субсидирани от Агенцията по заетостта програми, в това число и по оперативна програма &quot;Развитие на човешките ресурси&quot;. През 2011 г. средно месечно по 332 000 души са се регистрирали в поделенията по заетостта. Това е с 18 000 по-малко спрямо 2010 г. <br /> <br /> Около 11 000 души са поискали консултация от експерт на Агенцията по заетостта за работа в чужбина. 450 от тях директно са започнали такава. От ведомството в момента изработват правила за регистриране на новите агенции за временна заетост. Те бяха създадени с промени в Кодекса на труда преди няколко месеца. <br /> <br /> Повишаване на заетостта и покачване на пазарния дял са сред целите на агенцията през 2012 г. Експертите ще се съсредоточат и в по-добрата комуникация с работодателите, като за целта ще ги посещават лично и ще им представят конкретни възможности и схеми, които могат да ползват.<br /> <br />