През последната година така или иначе утежнената гръцка икономика понесе няколко удара, най-тежкият от които бе капиталовият контрол, съобщи grreporter.info. Главоболията за представителите на гръцкия бизнес започнаха още през първите дни след налагането му в края на юни 2015 заради затрудненията в плащанията към чуждестранните доставчици.
&nbsp;В резултат на това много гръцки фирми се преместиха в съседни страни-членки на Европейския съюз, където икономическата среда благоприятства бизнеса с ниски данъци и минимална бюрокрация. Най-предпочитаните сред тях са България и Кипър.<br /> <br /> Интересът за преместване на бизнеси в България не стихва, както стана ясно от участието на десетки гръцки граждани на организираната от Гръцко &ndash; българската търговско - индустриална камара среща в Атина. На нея бяха обсъдени възможностите за икономическо сътрудничество между Гърция и България, а най-много от поставените от публиката въпроси бяха свързани с учредяването на фирми в България.<br /> <br /> След срещата Панайотис Куцикос, председател на Гръцко &ndash; българската търговско-индустриална камара отговори на няколко въпроса: <br /> <br /> -<strong>Г-н Куцикос, през последните месеци в българския и гръцкия печат се появиха публикации, според които в България са били учредени 60 000 гръцки фирми. Вярна ли е тази информация?</strong><br /> <br /> -Не, погрешна е. Не става дума за 60 000 гръцки фирми, а за 60 000 банкови сметки, които са открили гръцки фирми, за да избегнат въведения в Гърция капиталов контрол. Те имат право на това, както всяка друга европейска фирма.&nbsp;Това масово откриване на сметки в български банки започна веднага след въвеждането на капиталовия контрол и беше породено от нуждата на гръцките бизнесмени да запазят своята клиентела и да нямат проблеми с разплащанията.<br /> <br /> <strong>-Кога започна да расте интересът от страна на гръцки бизнесмени да преместят фирмите си в България?</strong><br /> <br /> -Интересът започна още през 90-те години на 20-ти век. В рамките на 4-5 години много гръцки фирми се преместиха в България, заради добрия бизнес климат там. В резултат на това за период от 2-3 години бяха учредени първите 500 фирми на гръцки бизнесмени в България. През последвалите пет години техният брой достигна до 1100.<br /> След 2000-та година и в зависимост от ситуацията в Гърция имаше по-голямо повишение в броя на гръцките фирми в България. Малко по-късно бяха учредени между 3000 &ndash; 4000 фирми с единствена цел притежанието на лек автомобил с българска регистрация.<br /> <br /> <strong>-През последната година наблюдава ли се по-интензивно повишение в броя на фирмите?</strong><br /> <br /> -След въвеждането на капиталовия контрол в Гърция през юни 2015 броят на гръцките фирми в България нарасна от 5500 на 11 500.<br /> <strong><br /> -В кои сектори на икономиката са заети те?</strong><br /> <br /> -Фирмите работят във всички сектори на икономиката &ndash; в секторите на услугите, индустрията и търговията. Общата стойност на инвестираните от гръцки фирми капитали в България надхвърля сумата от 3 милиарда евро.<br /> Колко работни места са създали в България тези фирми?<br /> Между 92 000 &ndash; 93 000 работни места, които са заети от български граждани. Броят на гърците, които работят във фирмите не надхвърля 2000 души.<br /> <br /> <strong>-Има ли региони в България с концентрирано присъствие на гръцки фирми?</strong><br /> <br /> -Не. Повечето от тях са в София. На второ място е Пловдив. Фирмите, които са заети в земеделския сектор са разпръснати в различни региони.<br /> <strong><br /> -С какви трудности се сблъскват гръцките бизнесмени в опита си да учредят фирми в България?</strong><br /> <br /> -С никакви трудности. За разлика от трудностите, с които се сблъскваме в Гърция, в България процедурите са много по-улеснени, по-евтини и по-бързи. В България можем да учредим фирма за една седмица. Затова и гръцките бизнесмени, които отиват там са доволни.<br /> <strong><br /> -Смятате ли, че някои от тези фирми ще се върнат в Гърция при подобрение на икономиката на страната, когато това се случи?</strong><br /> <br /> -Не, в никакъв случай. Гръцките фирми в България са големи и насочени към световните пазари. Те са учредени, за да покриват и увеличават продажбите си там. Тъй като България е членка на Европейския съюз, процесът е идентичен с разрастването на дадена фирма от Атина към Солун например. По същия начин фирмите се местят и в България. Ние, като Гръцко-българска търговска камара искаме да има и български фирми, които да се разширят към Гърция и се стремим да поощрим този процес.<br /> Има ли интерес от страна на български фирми?<br /> Водим много разговори на тази тема. Но българските фирми биха предприели такава стъпка, когато бизнес климатът в Гърция се подобри. /БЛИЦ<br />