За една година още 183 домакинства в Кюстендил избраха природния газ за свой енергиен източник. Така в средата на март 2010-та година „Овергаз Запад” АД снабдява вече 1815 домове в града с екологичното и икономично гориво – това е годишен ръст от 11%. Всеки от тях спести средно по 55 лева на месец от началото на тази година, защото замени отоплението на електричество с природен газ.
Според разчети на компанията, най-големи са спестяванията за януари и февруари 2010 в публичния сектор &ndash; 626 хиляди лева. Предпочитаната суровина за сградите, преди да минат на газ, беше нафтата. В промишлеността, където най-разпространен бе мазутът, спестената сума достигна 430 хиляди лева.<br /> <br /> Така благодарение на евтиното и екологично гориво клиентите на &bdquo;Овергаз Запад&rdquo; АД в Кюстендил икономисаха общо 1,3 милиона лева за първите два месеца на 2010 година. <br /> <br /> В момента битовите потребители на компанията плащат 8,1 стотинки за един киловатчас енергия, произведен със синьо гориво, а стопанските &ndash; от 6,3 до 8,0 стотинки за киловатчас, в зависимост от тарифния си план. За сравнение: същото количество енергия, произведено с мазут, струва в момента 10,2 стотинки, с електричество &ndash; 14,8 стотинки, а с нафта &ndash; 15,0 стотинки.<br /> <br /> 88-километровата газова инфраструктура в Кюстендил осигурява синьо гориво на 96 обществено административни сгради и 20 промишлени предприятия. Сред тях са хлебозаводът в града, магазинът на &ldquo;Технополис&rdquo;, Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, търговският център &ldquo;Тина&rdquo; и много други. <br />