11,5 милиона лева от разходите си за енергия спестиха близо 2900 клиенти на „Овергаз Север” ЕАД в Русе от началото на годината, защото избраха да ползват по-евтиния и екологичен природен газ вместо мазут, нафта и електричество. Сумата е с 3 милиона лева повече от направените икономии за същия период през 2010 година, което означава ръст от 35%.
Отново най-много са спестените средства в промишлеността &ndash; 8 милиона лева. Керамичният завод &bdquo;Керос&rdquo; и френската компания за автомобилни части &bdquo;Монтюпе&rdquo; са сред 64-те компании, които икономисват производствени разходи с природен газ.<br /> <br /> 117 русенски обществени сгради, между които училища, детски градини, социални домове и административни офиси, които замениха нафтата със синьото гориво, спестиха над 2,8 милион лева, а икономиите на 2694 газифицирани домакинства в града са 730 хиляди лева (средно по 54 лева месечно на семейство).<br /> <br /> В момента битовите клиенти на &bdquo;Овергаз Север&rdquo; ЕАД в Русе плащат 9,7 стотинки за един киловатчас енергия, произведен със синьо гориво, а стопанските потребители &ndash; от 7,8 до 9,3 стотинки за киловатчас, в зависимост от индивидуалната си тарифа. За сравнение: същото количество енергия, произведено с мазут, в момента струва 15,9 стотинки, с електричество &ndash; 15,5 стотинки, а с нафта за отопление &ndash; 22,2 стотинки.<br /> <br /> Припомняме ви, че Енергийната стратегия на България до 2020 година разглежда заместването на електрическата енергия с природен газ като един от приоритетите за подобряване на енергийната сигурност на страната. Близо 40% от използваната енергия в българските домакинства, (включително за отопление и домакински нужди,) е електрическата, докато за Европа този разход е 11 на сто. /БЛИЦ