Около 1.2 милиона абонати на енергийното дружество EVN ползват специални клиентски карти за плащане на месечните си сметки за електроенергия или да получат друга информация в клиентските енергоцентрове (КЕЦ) на компанията, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Пловдив.
Картата съдържа данни за потребителя, единен клиентски номер, ИТН (измервателни точки), телефони на кол центъра на компанията, както и информация за допълнителните начини за плащане на сметките за електроенергия. След представянето й в която и да е каса на дружеството клиентът получава информация за дължимите суми. Единният номер е улеснение при плащане на сметки за няколко електромера (ИТН). Клиентският номер фигурира във всички фактури, издавани от дружеството. Клиентската карта бе въведена през юни, тя е безплатна и се разпространява във всички касови салони на територията на EVN, т.е. в цяла Югоизточна България. /БЛИЦ