Сделките с кредити за закупуване на жилище са станали 12% през последните три месеца. Миналата година процентът при тези сделки е бил 60. Това каза за Агенция БЛИЦ президентът на имотната компания ЕРА Теодора Димитрова.

Г-жо Димова, можем ли да очакваме тенденция на спад на цените на имоти в сегмента жилища?

Ако разглеждаме офертните цени по-голямата част от статистиката към момента се основава само на офертни цени, т.е. цените, на които се оферират имотите в порталите и сайтовете на фирмите за недвижими имоти. Ако преди офертните цени са били едни, в момента са други. Но това не означава, че продажната цена е друга. Не трябва да се спекулира с тази цифра.

Каква е продажната стойност на имотите?

Реалните цени при новото строителство са паднали между 10 и 15% за последните три месеца. Пазарът е доста труден. Той отчита средно, че във всички сегменти продажната цена може да падне с не повече от 10 на сто.
Коригираната продажна стойност в момента в сегмента жилищни имоти е различна в различните градове. Тя е различна и в различните сегменти в градовете.
Корекциите в офертната цена на новото строителство са приблизително между 20 и 30%, но това са офертни, а не пазарни цени. Преди един предприемач можеше да си позволи да оферира по-скъпо имота. Когато намери купувач, вече е само въпрос на договаряне каква ще е продажната цена. Сега напротив, офертните цени са по-ниски, за да може да отговорят на възможностите на купувача.
34% от сделките в столицата са за около 30-40 хил. евро. В столичните квартали “Люлин”, “Овча купел”, “Дружба” и “Младост” 30% от сделките с жилища са между 50-70 хил. евро. Най-голямо намаление е понижението в офертните стойности на жилищата в строеж, панелните жилища и селските имоти, което на места достига до 30-40%.
За последните три месеца 86 на сто от сделките за купуване на жилище са сключени на цена до 70 000 евро. Заемите при тях са до 50 000 евро.
До момента реалните цени в жилищния сегмент не могат да бъдат упоменати, защото никой няма реални данни за 2008 г., така че не може да се направи анализ за 2009 г. При възходящ пазар цените се определят на по-висока стойност от продажната. Така, че е малко спорен въпросът какви са реалните стойности. Спрямо офертите, които са към момента, договорки се правят в рамките на до 10% за офертни цени, които са на реална офертна стойност.

Могат ли тези проценти на свой ред да бъдат коригирани след известно време?

Всичко е възможно. Смятаме, че забавянето в цените ще продължи в броя на сключените сделки, до момента, в който не се промени политиката на банките, относно финансирането на сделки за недвижими имоти и до момента, до който има достатъчно хора, които биха могли да отговорят на условията за финансиране.

Не се ли забелязва някакъв спад на кредитирането от страна на банките? До кога ще продължава това?

Да, забелязва се и то значителен. Ако към средата на миналата година сделките с кредити съставляваха повече
от 60% от общия обем сделки с жилища в големите градове, то за последните три месеца този процент стана 12%.
Как се отрази кредитната криза при недвижимите имоти. В кой сегмент се усети най-силно?

Основно кризата се усети, заради резкия спад на сделките чрез финансиране. Там се отрази на повишаване на предложенията за продажба, т.е. цикълът на сделката се увеличи. Ако преди един имот можеше да се реализира в рамките на от 45 дни до 2 месеца, то в момента срокът за реализация е 3 месеца.

Десислава Вангелова, БЛИЦ