На 14-о място сме в Европа по цени на пренос на електроенергия. Това заяви председателят на Управителния съвет на българската браншова камара на енергетиците Димитър Шевиков на кръгла маса “Функциониращият комплексен електроенергиен пазар в Обединена Европа и реализацията му в България”.
По думите на Шевиков по цена на битово потребление на еленергия България се нарежда на последно място в Европа, а при цената на индустриалното потребление - на предпоследно.
Според председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев от около 50 години у нас има деформация в ценообразуването. По думите му като цяло няма никакви пари за енергетиката, както и стимули за инвестиции в нови инсталации. За да се гарантира стабилност на захранването, трябва да се увеличат разходите, каза той. Данев оприличи страната ни на отделен оазис в областта на енергетиката. Той допълни, че има два критерия за определяне на цените на еленергията у нас. Първият е социалната поносимост, а вторият – разходно-покривният критерий.

Гочо Чемширов от EVN-България заяви, че има висока концентрация на производителите на ток на пазара. Това сочат основните резултати от проучванията в сектора. Съществуват проблеми по ценообразуването и липса на прозрачност. Има силно повишаване на търсенето на електроенергия заради високия икономически растеж. Цените достигат ниво, равно на общите разходи на модерните съоръжения за производство на ток, каза още той. Чемширов заяви още, че за изграждането на нови електроцентрали в Източна Европа са необходими инвестиции в размер на 50 млрд. евро.
Иванка Диловска от Министерството на икономиката и енергетиката посочи, че електрическата енергия, произведена от стандартните ресурси като нефт и въглища, няма как да намали цената си, защото те са на изчерпване. Според нея българските въглища емитират двойно повече въглероден двуокис от стандартните емисии за ЕС.
Нейното заключение е, че цената на електроенергия от въглища ще скочи поне два пъти. По думите й възобновяемите енергийни източници трябва да навлизат в България и от тях да се произвежда ток, но това да не става рязко, за да няма ценови трусове. Тя каза, че липсват инвестиции в мрежите за ниско напрежение, което в бъдеще може да създаде много проблеми относно снабдяването. /Десислава Вангелова, БЛИЦ