14,2% е инфлацията за периода януари – юли 2008 г., сочат данните на Националния статистически институт. Индексът на потребителските цени за юли спрямо юни 2008 г. е 101.5%, а инфлацията през последния месец е 1.5 %.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за Република България за юли 2008 г. спрямо предходния месец е 101.4%, т.е. инфлацията е 1.4%. Средното нарастване на цените от началото на годината е 6.1%, а за юли 2008 г. спрямо юли 2007 г. е 14.5%.
Цените на стоките и услугите през юли бележат ръст, като спрямо юни стойността на алкохолни напитки и тютюневи изделия се е увеличила с 1.5%. Разходите по поддръжка на жилищата, отделяните пари за вода, електроенергия, газ и други горива са се увеличили със 7.4%. Разходите за транспорт са се увеличили с 1.4%, отчитат от НСИ.

През юли са скочили цените на ориза - с 11.0%; на хлебни и тестени изделия - с 0.5%,на сладкарските изделия - с 1.0%, на малотрайните и трайни колбаси - съответно с 2.2 и 2.0%, на свинското месо - с 2,4%, на месото от едър рогат добитък - с 1.2%, на каймата с 2.1% и на рибата и рибните продукти с 1.2%, сочат данните на НСИ.
В групите на нехранителните стоки и услугите през юли най-драстично е повишението на електроенергията – 14,3 %; на пропан-бутана - с 9.3 %, пътническите таксита - с 1.3% и на автобусния междуградски транспорт - с 1.1 %.
Комплексните услуги за почивка и туристически пътувания са скочили с 21, 9%. През юли са паднали цените на лекарските и стоматологичните услуги по договори с НЗОК - съответно с 15.5 и 8.0%, както и на лекарствата и фармацевтичните продукти - с 0.2 %. Индексът на цените за малката по състав кошница за юли 2008 спрямо юни 2008 г. е 101.6 %. От началото на годината индексът е 104.1%. През юли 2008 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-бедните 20% домакинства са се променили спрямо юни. /БЛИЦ