149 селища на цялата територия на захранване oт EVN Bulgaria в Югоизточна България са без електричество. Екипите на дружеството по места и сътрудниците от диспечерските центрове вземат необходимите мерки за възстановяване на електрозахранването.
От енергината компания уточняват, че най-усложнена е обстановката в областите Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали и Стара Загора. В Пловдивска област има 17 селища със смущения в снабдяването с електричество, а в Смолян - 19. По-голям брой отделни населени места без ток има в Кърджалийска област &ndash; към момента са 45. В Област Хасково има 27 селища с нарушено захранване, а в Стара Загора &ndash; 29. В останалите области положението е нормализирано. Аварийните екипи на EVN са предприели всички необходими мерки за отстраняване на повредите и възможно най-бързо да нормализират електрозахранването. <br /> <br /> Екипите на дружеството са подготвени за работа при зимни условия. Те са оборудвани със специализирана техника и материали, сред които щанги за сваляне на лед от проводници, снегоходки и инструменти за работа под напрежение.<br /> <br /> В много райони има скъсани електропроводи в резултат както на лепкав сняг, така и на паднали клони или дървета по тях. Допълнително обстановката е усложнена от силния вятър и снегонавявания по места. Затруднения по места създава и труднодостъпният район, в следствие на което придвижването<br /> на аварийните екипи е силно затруднено. Общо 54 екипа работят за нормализиране на електрозахранването по аварийните общо 42 електропровода.<br /> <br /> Близо 3000 обаждания от граждани за проблеми с електрозахранването са подадени на телефонния авариен център на EVN. <br /> <br /> <b>Димана Тодорова, БЛИЦ</b>