15 предложения за подобряване на политиката по миграция и интеграция, отправи икономическият и социален съвет към изпълнителната власт по отношение на социалната стратегия по миграция и интеграция 2008 г. - 2015 г. Това бе прието днес от пленарната сесия на съвета, предаде репортер на БЛИЦ.
Акцентите са разработване на нова инвестиционна политика, насочена към периферните части на регионите, към малките общини и населени места, която да балансира очаквания ефект от приложението на оперативна програма "Регионално развитие", целяща урбанизацията на седем големи града в България. Да се изградят регистри на високообразовани и високо квалифицирани емигранти и да се създадат условия за използването от родината на техния интелектуален и професионален капацитет. Данъчни стимули и преференции да получат работодателите, които поемат разходи за повишаване на трудовата мобилност на работниците в регионите с дефицит на работна сила. Издаването на зелена карта за привличане на емигранти от български произход трябва да бъде прозрачно, за да гарантира защитата на националния пазар на труда. /БЛИЦ