За реализация на проекти във водния сектор на последното заседание на ПУДООС са отпуснати 148 млн. лв. за 152 общини от всички области, съобщи министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Той посочи, че на вниманието на МОСВ са и населените места под 2000 жители, чийто екологични проекти ще бъдат финансирани от Програмата за финансиране на селските райони. Джевдет Чакъров направи днес първа копка на канализация в с. Трилистник, община Марица. Средствата за нея са отпуснати от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). В община Марица в момента със средства на МОСВ се изграждат канализации в девет села. Джевдет Чакъров отбеляза активността на общините от Пловдивска област в подготовката на проекти по ОП „Околна среда” – 14 общини са подали проекти, от тях община Марица е на първо място с 10 проекта, подадени по приключилите три обявления. Четири от общините не са подали до момента нито един проект – Перущица, Куклен, Стамболийски и Пловдив. Министърът на околната среда и водите посочи, че съществува необходимост не само от изграждане на нови канализации и пречиствателни станции, но и от реконструкция на съществуващата в момента ВиК мрежа в цялата страна. Той изтъкна, че в момента България е на едно от първите места в Европа по изградена водоснабдителна мрежа – в над 90% от населените места, но в много случаи тя е остаряла и има загуби на вода. Това води не само до загуби на ценния ресурс, но и до оскъпяване на водната услуга. Според статистиката на МОСВ над 3,8 млн. жители на България са обхванати от канализации, около 9000 км са изградените канализационни и колекторни мрежи. Това показва колко много трябва да бъде направено за изграждането на необходимата екологична инфраструктура в областта на водите в цялата страна, подчерта министър Чакъров. Той посочи, че средства за това ще бъдат осигурени както от ОП „Околна среда”, така и от ПУДООС. Джевдет Чакъров съобщи, че до момента 91 общини са подали проекти за изграждане на пречиствателни станции и всяка пета от тях вече е готова да започне строителство. Така до края на годината ще имаме строителни дейности, което е много важно за усвояването на средствата по ОП „Околна среда”, подчерта Джевдет Чакъров. Той припомни, че през този начален период на реализация на програмата, срокът за завършване на строителството е три години, а след това се намалява с една година.
Следващата седмица министър Чакъров ще направи първа копка на канализация в друго село на община Марица – с. Костиево. /БЛИЦ