Овергаз ще приеме на платен стаж общо 155 млади хора това лято. 130 от тях започват работа още тази седмица. Те ще се включат в проект за маркетингови проучвания в цялата страна. Всеки от младежите ще има свои наставник.
На 18 и 19 юни 2011 във Велико Търново стажантите ще участват в специални въвеждащи обучения. Екип от специалисти на компанията ще им представи основните търговски умения, организационните модели на работа, продуктите и как те се позиционират, както и какви са основните похвати за анкетиране на потребителите на синьото гориво.<br /> <br /> Тази година за 155-те стажантски места в Овергаз се състезаваха повече от 1000 ученици и студенти. Те кандидатстваха онлайн в специално създадената платформа за подбор на стажанти. Освен 130-те маркетолози, 25 младежи спечелиха работа в Професионалната лятна академия, която се провежда от началото на юли за пети пореден път. Те ще работят в отделите на компанията, занимаващи се с финанси, счетоводство, човешки ресурси, информационни технологии, проектиране и изграждане на газови системи.<br /> <br /> Стажовете в Овергаз са платени и се провеждат в периода юни &ndash; септември. Продължителността им е съобразена с възможностите на стажанта и изискванията към заеманото от него работно място.<br /> <br /> <em>Овергаз инициира и подпомага средното и висше образование по газови технологии. Компанията поддържа специализирани паралелки в 21 средни училища и магистърски програми по газификация в два университета. <br /> </em>