Издръжката на живот достигна до 489,00 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1956 лв., за да посреща разходите си и да се храни нормално.
Това обявиха от Института за социални и синдикални изследвания /ИССИ/ към КНСБ. След като издръжката на живот на българските домакинства през кризисната 2009 г. отбеляза по-нисък темп на нарастване, от началото на 2010 г. се наблюдава плавно увеличение на ценовите нива, които доведоха до ясно изразена тенденция към поскъпване на живота, коментира той.<br /> <br /> Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 1,7% спрямо месец декември 2009 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е с 2,1%.<br /> <br /> Основните фактори за нарастване на издръжката на живота са повишените цени (от 1.01. 2010 г.) на парното, природния газ, водата, общински такси, акцизните стоки и др. <br /> <br /> През І-вото тримесечие на 2010 г. хранителните стоки средно са поскъпнали с 2,4% спрямо декември 2009г., а на годишна база с 2,1%. <br /> <br /> При нехранителните стоки и услуги като цяло се наблюдава повишение на цените с 1,2%, но на годишна база увеличението е с 2,6%. Две са стоковите групи, които оказват най-силно влияние върху повишената издръжка на живота: &bdquo;Жилищни наеми и разходи за поддържане на жилището&rdquo; (повишение с 2,7 %) и &bdquo;Транспорт и съобщения&rdquo; (поскъпване с 2,0 %). <br /> <br /> Сравнителният анализ показва, че равнището на инфлация в България през месец февруари при годишна база (1,7%) е над средното ниво за страните членки на ЕС-27 ( 1,4%) и над средното ниво на евро-зоната (0,9%). Страните с най-висока инфлация са Унгария с 5,6%, Румъния с 4,5%, Полша с 3,4%, Швеция с 2,8%. В Евро-зоната с най-ниска инфлация са Ирландия (-2,4%), Словакия (-0,2%), Португалия с 0,2%, а с най-висока са Гърция с 2,9% и Кипър с 2,8%.<br /> <br /> Основният проинфлационен фактор за страните членки на ЕС-27 са алкохолните напитки и тютюневите изделия с ръст 6,3%, като този ръст е най-висок в Румъния с 43,3%, България с 18,3%, Литва 17,9%, Унгария с 11,8%. Вторият по значимост фактор е транспортът, с ръст средно 5,4% за страните членки. <br /> <br /> Границата на бедност достигна 186,15 лв. на човек, което показва ръст с 1,5% спрямо предходното тримесечие, а на годишна база спад с 0,2%, сочат още данните на ИССИ. <br /> <br /> Издръжката на дете до 1 г. е 264 лв., от 1 до 3 г. &ndash; 257, 52 лв., а за дете от 4 до 6 г. &ndash; 272,18 лв., сочат данните.<br /> <br /> Средната заплата за страната през 2009 г. е 591 лв., което означава номинален ръст от 8.5% и реално покачване с 5.5 на сто. Нарастването на средната заплата обаче е най-вече заради свиването на заетостта.<br /> <br /> Продължава обаче да се задълбочава диференциацията между средните заплати в отделните отрасли и дейности. Общо наети в ниско платените отрасли са 636 хил. лица или около 28% от всички наемни работници. Те представляват и основният контингент, от който произлизат &bdquo;работещите бедни&quot;. /БЛИЦ<br /> <br />