20 400 лева без ДДС е цената, предложена от “Инфонотари” ЕАД – единственият участник, допуснат до отваряне на ценовите предложения, в откритата от МДААР процедура за сключване на рамково споразумение с предмет “Доставка на удостоверения за универсален електронен подпис”, съобщиха от ведомството.
Предложената цена е за доставката на 500 броя удостоверения за универсален електронен подпис, устройства за сигурно съхранение на криптографски ключове и създаване на електронни подписи (смарт карти), както и за доставката на устройства за четене и запис на смарт карти (карточетци).
Другите участници – “Спектър” АД, “Банксервиз” АД и “Информационно обслужване” АД – не бяха допуснати от възложителя до отваряне на ценовите оферти поради несъответствие на изискуемите документи. /БЛИЦ