Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на юни достигна 480,70 лв. или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1 923 лв., за да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната и да поддържа разходите си за дома, да се облича, образова и почива спрямо нормалните български стандарти. Това отчитат основните резултати от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ през юни 2009 г., представени от директора на института Любен Томев.
Данните на Института за социални и синдикални изследвания сочат, че България продължава да бъде една от страните с инфлация над средната за ЕС-27. средно за ЕС равнището на инфлацията е 0.6% на годишна база, а за България &ndash; 2.6%. <br /> <br /> Границата на бедност, базирана на потребителската кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 184.96 лв. на едно лице, което показва намаление с 0.8 на сто спрямо март и увеличение с 4% спрямо юни 2008 г. <br /> <br /> Издръжката на живот на един работещ е 538.12 лв., което е ръст от 1.1% за тримесечието и 5.3% в годишен план. <br /> <br /> Безработицата у нас е 6.5%, при средното равните за ЕС &ndash; 8.9%. <br /> <br /> Темпът на нарастване през месец юни 2009 г. е с 0.4% и свидетелства за относително задържане на ценовите равнища, характерно за второ тримесечие през последните години. Основната причина за това е сезонният спад в цените на някои хранителни стоки и особено на пресните зеленчуци. <br /> Очертаващата се динамика, както и намалението на цените на електро и топлоенергия от 1 юли, потвърждават очакванията за дефлация през летните месеци, но това едва ли действа успокоително на българските домакинства, след като производството последователно спада, потреблението намалява, продажбите на основни хранителни и нехранителни стоки също бележат негативна тенденция, намалява заетостта и се повишава безработицата, доходите се задържат, а работните заплати са силно повлияни от общата тенденция на &ldquo;замразяване&rdquo;. Всичко това като цяло засилва тревожните очаквания на българските домакинства. <br /> <br /> През второто тримесечие на 2009 г. хранителните стоки средно са поевтинели с 0.1%, но ценовите изменения са различни. <br /> <br /> Най-голямо поевтиняване имат зеленчуците и зеленчуковите консерви (с 15.6%), като ценовото предлагане на пресни зеленчуци е с 20.7% по-ниско. При масовите за сезона зеленчуци, като домати и краставици, сезонното намаление е между 23.1 и 52.7%, при зелето с 22.5%, тиквичките със 71%. Увеличение на цените се наблюдава имат зрелият кромид лук с 8.9%, моркови с 20%, картофи с 23.3%. Спрямо юни предходната година пресните зеленчуци са по-скъпи средно с 12.4%. <br /> <br /> Като сезонен може да бъде определен спадът в цента на яйцата - с 8%. В годишен план обаче &ndash; спрямо аналогичния месец на предходната година, те са поскъпнали с 20.6%. <br /> <br /> Хлябът и зърнените храни засега задържат цените си. Запазва се тенденцията на спад на цените на брашното (с -4.2%) и ориза (с -2%). Умерено повишение на цените се отчита при сухите и сладкарски изделия ( 1.0%). <br /> <br /> При месото се наблюдава намаление с 0.2%. Намаление се отчита при свинското и пилешко месо в порядъка от 0.3 - 0.4%, докато при колбасите е регистрирано леко повишение с 0.1%. <br /> Цените са по-ниски и при рибата, а спрямо същия период на миналата година е отчетено поскъпване с 13.9%. При годишна база чувствително е нараснала цената на скумрията с 16.2% и на сребрист хек с 8.9 %. <br /> <br /> Млякото е поевтиняло с 1.5 %, а сиренето с 3,3 %. В групата &bdquo;Животински и растителни масла&rdquo; е регистриран ръст на цените с 1.1 %. По-високо поскъпване на цените е отчетено при маргарина с 4.6 %, докато при слънчогледовото олио и краве масло увеличението е съответно с 0.7 и 1.0 %. <br /> <br /> Цигарите са поевтинели средно с 20.8%, което се дължи изцяло на провеждана държавна политика за увеличение на акцизните ставки. От месец април започна потреблението на цигарите с нови по-високи цени и това безспорно се отрази на нарастването на издръжката на живота. <br /> <br /> При нехранителните стоки и услуги като цяло се наблюдава леко повишение на цените с 0.7%, но на годишна база увеличението с 5.8%.<br /> <br /> Най-чувствително през второто тримесечие са поскъпнали автомобилните бензини, дизеловото гориво и автогазта (средно с около 10.7%), в следствие на което и груповото повишение на &ldquo;Транспорт и съобщения&rdquo; е с 1.6%. /БЛИЦ<br /> <br />