В края на август 2010 година се проведе поредното обучение от проекта „Овергаз – повече знание за чиста енергия”, финансиран по Оперативната програма на Европейския съюз „Развитие на човешките ресурси”.
Общо 215 души, служители в дъщерните газоразпределителни дружества на Овергаз в страната, участват в специалните курсове за подобряване и усъвършенстване на професионалните и ключовите компетенции. От старта на проекта през ноември 2009-та до момента всички те преминаха през първата част от обученията по проектиране и изграждане на газови инсталации и управление на газоразпределителни мрежи.<br /> <br /> 104 от тях вече посетиха и курсовете по мениджмънт на човешките ресурси, взаимоотношенията с клиенти, успешните продажби, екипната ефективност и решаване на конфликти. Те ще продължат до края на октомври 2010-та. В програмата влизат още 11 обучения, в които ще вземат участие останалите 111 газови специалисти. <br /> <br /> Проектът &bdquo;Овергаз &ndash; повече знание за чиста енергия&rdquo; е част от дългосрочната инициатива на газовата компания за инвестиции в човешкия капитал, които да гарантират на служителите непрекъснато професионално обучение и личностно развитие, по-висока ефективност и оптимизация на работните процеси, както и подсигурява за тях гъвкавост и адаптивност в конкурентната и бързо променяща се технологична среда. <br /> <br /> Партньор на Овергаз при специализираните професионални курсове е &bdquo;Газтек БГ&rdquo; АД.<br />