Правителството одобри промени в Кодекса за социално осигуряване, които ще доведат до увеличаване на пенсиите на две трети от възрастните хора у нас.
Според новия механизъм пенсиите, отпуснати до 31 декември 2007 г., ще се преизчисляват от 1 октомври 2008 г., като определеният индивидуален коефициент на лицето към 1 октомври 2008 г. се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. – 398,17 лв. Преизчисляването ще се извършва, само ако това е по-благоприятно за всеки един човек. Според изчисленията на МТСП и НОИ, прилагането на новия механизъм ще доведе до увеличаване на пенсиите на 62,6% от възрастните хора. Около 1,1 милиона пенсии ще нараснат средно с 8,5 на сто. За останалите ще се запази досегашния размер. Увеличението на доходите на възрастните хора е политически ангажимент на правителството. Миналата година пенсиите бяха актуализирани на две стъпки от по 10%, а от 1 юли 2008 г. бяха увеличени с 10,35 на сто. Решението за преизчисление на пенсиите беше взето на разширеното заседание на управляващата коалиция в Катарино през м. май. /БЛИЦ