Върху 24 167 пенсии са били наложени запори и са направени удръжки за покриване на различни задължения през миналата година. Това показва отчетът за дейността на Националния осигурителен институт през 2015 г. В сравнение с 2014 г. броят на запорираните пари за старост е нараснал с 5123. Една от причините за ръста е увеличението на пенсиите в средата на м.г., което е позволило по-голям брой пенсионери да погасят по този ред задълженията си, обясняват от НОИ.
Оттам обаче не посочват сумата, която е удържана през годината, пише &quot;Стандарт&quot;.&nbsp;<br /> <br /> По закон пенсията е гарантирано месечно плащане, върху която не може да бъде наложен пълен запор. Защитената сума е 250 лв., когато НАП си търси данъците. Когато обаче съдебни изпълнители трябва да приберат неплатени задължения, възбраната е върху превишението над минималната работна заплата. Това означава, че НОИ е удържал само разликата над 360 лв., колкото беше минималната работна заплата до средата на годината и 380 лв. през втората половина на 2015 г.<br /> <br /> Неплатени сметки за ток и парно и необслужвани кредити са най-често срещаните причини за запор на пенсии по искане на съдия-изпълнители.<br /> <br /> НОИ изплаща български пенсии на 27 231 души, живеещи в чужбина, показва още отчетът. По-голямата част от тях - 17 223, са в Турция. Останалите пребивават в страни от ЕС и други държави, с които имаме двустранни социални споразумения. Наред с това 8378 души получават у нас чужди пенсии чрез НОИ, като броят им е нараснал два пъти повече отколкото преди пет години.<br />