243 170 лева без ДДС е цената, предложена от „БТК” АД – единственият участник, допуснат до отваряне на ценовите предложения в обявената от МДААР обществена поръчка с предмет „Доставка на комуникационна свързаност, достъп от и до обществената телефонна мрежа и интернет трафик за нуждите на системата за интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги”.
Другият участник – „М-Тел” АД – не беше допуснат от възложителя до отваряне на ценовите оферти поради несъответствие на изискуемите документи, съобщиха от ведомството на Николай Василев. /БЛИЦ