„Овергаз Запад” АД отбелязва 25% годишен ръст на битовата газификация в Кюстендил. За последните 12 месеца още 356 домове в града избраха предимствата на екологичното и икономично гориво. В края на октомври 2009 година домакинствата на природен газ вече са 1760. И през тази зима ниската цена и високият коефициент на полезно действие на отоплителните инсталации на синьо гориво ще помогнат на газифицираните потребители да пестят от разходите си за енергия. Очаква се икономиите на битовите клиенти на „Овергаз Запад” АД в Кюстендил да достигнат 600 хиляди лева или по 57 лева месечно на домакинство. Миналата зима те спестиха 350 хиляди лева.
Газоразпределителното трасе в Кюстендил е 85 километра. Към него са присъединени и 19 промишлени предприятия, както и 96 обществено административни сгради (включително всички общински обекти). <br /> <br /> Припомняме ви, че в момента газифицираните домакинства в Кюстендил плащат 8,0 стотинки за киловатчас енергия, произведен с природен газ, а потребителите от стопанския сектор между 6,2 и 7,6 стотинки на киловатчас, в зависимост от тарифния си план. За сравнение: същото количество енергия в града, произведено с мазут, в момента струва 9,7 стотинки, с електричество &ndash; 14,8 стотинки, а с нафта &ndash; 19,5 стотинки./БЛИЦ