Българите кътат 28 млрд. лева като депозити в банки. Това сочат данни за нивото на кредитите и движението на парите.
На годишна база както фирмите, така и домакинства продължават да увеличават своите депозити - съответно с 8,5 и 11,5%. Според някои финансисти бумът на спестените пари е сигнал, че хората започват да изкарват повече и заради това спестяват повече, но според други ключът е в свитото вътрешно потребление, съобщи бТВ.<br /> <br /> Други смятат, че много хора все още се чувстват несигурни в бъдещето и затова предпочитат да заделят повече пари за черни дни. Някои фирми пък откриват депозити не защото печелят повече, а защото отлагат сделки и харчове само и само за да не поемат нови рискове.<br /> <br /> От друга страна, лошите банкови кредити продължават да се увеличават. Според последните данни, само за един месец - през май, те са се увеличили със 178 млн. лева. Противно на очакванията на банкерите, ръстът на необслужваните заеми не намалява, а продължава да расте, сочи още статистиката.<br /> <br /> Само за един месец бизнесът е спрял да обслужва кредити за малко над 100 млн. лева<br /> <br /> Проблемните потребителски кредити за същия период нарастват с над 30 млн., а преструктурираните и необслужвани жилищните заеми се увеличиха с почти 40 млн. От тези данни е видно, че почти една пета от заемите в България са лоши и преструктурирани, тоест клиентът не може да ги обслужва.<br />